Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

Euroopa Komisjon toetas tingimuslikult viisavabadust Türgile

-
04.05.2016
© Reuters/Scanpix

Euroopa Komisjon andis kolmapäeval teatud tingimustel toetuse türklaste viisavabale reisimisele Euroopa Liitu, mis on Türgi nõue rändekriisi lahendamise kokkuleppes.

Euroopa Komisjon tegi ettepaneku vabastada Türgi kodanikud viisanõudest juhul, kui Türgi ametiasutused peavad kinni lubadusest täita võimalikult kiiresti kõik Türgi viisanõude kaotamise tegevuskava seni täitmata kriteeriumid, teatas Komisjon.

Viisavabadus on olulisim osa EL-i ja Türgi tänavu 18. märtsil vastu võetud ühisavaldusest, mille alusel asuti kiirendama viisanõude kaotamise tegevuskava täitmist eesmärgiga vabastada Türgi kodanikud viisanõudest hiljemalt 2016. aasta juuni lõpuks, juhul kui kõik vajalikud kriteeriumid on täidetud. Selleks, et Euroopa Parlament ja nõukogu saaksid viisavabadust käsitleva otsuse juuni lõpuks vastu võtta, tuleb Komisjoni sellesisuline ettepanek esitada mai alguses, et riikide parlamentidel jääks kaheksa nädalat aega eelnõu heaks kiita, märkis Komisjon.

Euroopa Komisjoni esimese asepresidendi Frans Timmermansi sõnul on Türgi eriti viimastel nädalatel teinud märkimisväärseid edusamme viisavabaduse tegevuskava täitmisel. „Üht-teist on veel teha ning tegutseda tuleb kiiresti, kuid kui Türgi hoiab senist tempot, siis suudavad nad täita ka järelejäänud kriteeriumid. Seepärast esitame täna ettepaneku, mis võimaldab Euroopa Parlamendil ja liikmesriikidel teha otsuse viisanõude kaotamise kohta niipea, kui kriteeriumid on täidetud,“ märkis asepresident.

Kolmapäeval avaldatud eduaruandes hinnatakse Türgi seniseid edusamme kriteeriumide täitmisel, sedastatakse veel täitmata kriteeriumid ning sätestatakse konkreetsed meetmed, mida Türgi peab võtma nende täitmiseks sellistes valdkondades nagu korruptsioonivastane võitlus, andmekaitse, õigusalane koostöö liikmesriikidega, tihedam koostöö Europoliga ning terrorismi käsitlevate õigusaktide ja tavade läbivaatamine.

Türgi kodanikud saavad edaspidi viisavabalt reisida kõikidesse EL-i liikmesriikidesse peale Iirimaa ja Ühendkuningriigi, ning ka nelja Schengeni assotsieerunud riiki – Islandile, Liechtensteini, Norrasse ja Šveitsi. Viisavabadus kehtib ainult lühiajalise külastuse puhul, kui sihtriigis viibitakse kuni 90 päeva mis tahes 180-päevase ajavahemiku jooksul näiteks äritegevuse, turismi või perekonna külastamise eesmärgil. Viisavabadus ei anna õigust EL-is töötada.

Nagu kõikide riikide puhul, kelle kodanikel on õigus Euroopa Liitu viisavabalt reisida, kehtib ka Türgi kodanike suhtes 2014. aasta alguses kehtestatud kaitseklausel. Võttes arvesse hiljutisi arutelusid liikmesriikidega EL-i viisapoliitika üle tervikuna, tegi Euroopa Komisjon ettepaneku täiendada viisavabaduse peatamise võimalusi, tänu millele saaksid liikmesriigid lihtsamini teada anda peatamist nõudvatest asjaoludest ning komisjon saaks viisavabaduse peatada ka omal algatusel.

BNS

Foto: Reuters