Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

Euroopa konservatiivide Madridi ühisdeklaratsioon: me armastame ja kaitseme Euroopat, sest armastame oma riike

30.01.2022
Seekordset kohtumist võõrustas Hispaania konservatiivide erakonna Vox liider Santiago Abascal (vasakul).
© Scanpix

28.-29. jaanuaril 2022 toimus Madridis järjekordne Euroopa konservatiivsete liidrite kohtumine, millel osales ka EKRE esimees Martin Helme. Alljärgnevalt toome ära kohtumisel vastuvõetud deklaratsiooni teksti.

„2021. aasta juulis kirjutasid erinevad Euroopa Parlamendis esindatud poliitgrupid alla ühisdeklaratsioonile, millega väljendati muret, aga ka pühendumust kaitsta Euroopa Liitu, mis austab liikmesriikide suveräänsust, vabadust ja traditsioone. Omapoolse sammuna nõustuti viitama deklaratsioonile kui „poliitilise ja kultuurilise ühistöö alustele, austades praeguste poliitgruppide rolli“.

Detsembris 2021 toimus Euroopa patriootide ja konservatiivide esimene kohtumine Varssavis. Osalejad arutlesid tihedama koostöö korraldamise üle Euroopa Parlamendis, samuti ühiskohtumiste korraldamise ja hääletamiste kooskõlastamise vajaduse üle EL-i liikmesriikide suveräänsuse kaitset puudutavates küsimustes.

28.-29. jaanuaril 2022 Madridis toimunud kohtumisel väljendasid osalejad taas muret nii EL-i siseste kui ka EL-i suunas toimepandavate väliste rünnakute üle. Euroopa Ühendus loodi suveräänsete riikide vabale koostööle tuginedes. Paraku näeme üha kasvamas ohtu, et EL-i püütakse muuta ideologiseeritud föderaalseks superriigiks, liikmesriikide rahvuslikku indentiteeti ning suveräänsust eiravaks korporatsiooniks, mis ignoreerib ühtlasi ka demokraatiat, pluralismi ning EL-i moodustavate rahvusriikide kodanike huve.

Niisugune nihe ohustab ka EL-i ennast, kuna sellega liigutakse eemale EL-i aluseks olevatest Euroopa kristlikest ideaalidest. Praegu arvavad mõned bürokraadid ja mõned parteid ekslikult, et suudavad ilma demokraatliku legitiimsuseta suruda läbi eurooplaste vajadustega vastuollu minevaid ning Lääne tsivilisatsiooni ohustavaid agendasid.

Seistes silmitsi praeguse olukorraga, kinnitame meie, kohtumisel osalejad, et pühendume Euroopa kaitsmisele nii sisemiste kui ka väliste ohtude eest. Me astume vastu hoovustele, mis propageerivad Euroopa Liidu võõrandumist oma ajaloost ning mis seega toovad – reaalsust tunnetamata – kaasa Euroopa demograafilise enesetapu ja ühiskonna ümberkujundamise. Euroopa kannatab demograafilise languse käes. Me peame toetama perepoliitikat.

Me armastame Euroopat, sest armastame oma riike. Ja me kaitseme Euroopat, kuna nii kaitseme ka oma riike. Just sel põhjusel jätkame EL-ile nõudmiste esitamist, mis on suunatud ühiste euroopalike väärtuste, inimeste, perekondade, piiride, energia- ja tööstusvabaduse ning tugevat primaarsektori omamise vabaduse kaitsele. Me peame taastama vastastikkuse austuse liikmesriikide vahel ja EL-i institutsioonides, kus põhiseaduslikku identiteeti kaitstakse, mitte ei kritiseerita. Mõistame hukka Brüsseli poliitiliselt motiveeritud rünnakud Poola ja Ungari vastu, millega demonstreeritakse EL-i alusprintsiipide täielikku hülgamist ning rikutakse aluslepinguid.

See tähendab, et me peame tegema koostööd ja ühendama jõud Euroopa kaitsmiseks pealesurutavate ideoloogiate ja ebademokraatliku suuna eest, mis toovad kaasa EL-i allakäigu.

Selleks lubame, et :

– pühendume EL-i aluspõhimõtete jõustamisele. Liikmesriikides toodetud kaupadel peab olema eelispositsioon kolmandates riikides toodetud kaupade ees, sest need toovad kaasa meie riikide põllumeeste ja karjakasvatajate vaesumise ning nõrgestavad Euroopat tööstusjõuna;

– mõistame jätkuvalt hukka Brüsseli immigratsioonipoliitika ning FRONTEX-i ebaefektiivse tegevuse, millega ei kaasne mingit kasu meie piiride kaitsmisel, samuti mõistame väga üheselt hukka ülemaailmse turvalise, korrakohase ja seadusliku rände kokkuleppe (Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration), mille tagajärjed on Euroopale katastroofilised;

– tegutseme Euroopa energiasuutlikkuse parandamise nimel, koostades meetmetepaketi parandamaks energiaga isevarustamist nii, et iga riik saab vabalt otsustada talle vajaliku energia kasutamise üle, tegutsedes keskkonnasõbralikult, ent pealesurutavatest ideoloogilistest eelarvamustest lähtumata. Brüsseli läbikukkunud energiapoliitika on toonud kaasa talumatult kõrged energiahinnad;

– nõuame aluslepingute ranget järgimist kõigil juhtudel ning lükkame kindlalt tagasi igasugused initsiatiivid, millega püütakse põhjendamatult laiendada EL-i institutsioonide pädevusi;

– kaitseme liikmesriikide põhiseaduste ülimuslikkust Euroopa Liidu seaduste üle ja riiklike seaduste ülimuslikkust EL-i regulatsioonide üle kõigis küsimustes, mis ei kuulu EL-i ainupädevuse alla;

– töötame selle nimel, et tagada Euroopa rahvaste solidaarne tegutsemine välisagressiooni korral. Venemaa sõjaline aktiivsus Euroopa idapiiril on toonud kaasa sõjaohu. Sellise ohuga silmitsi seistes on vajalik Euroopa riikide vaheline solidaarsus, otsusekindlus ja kaitsekoostöö. Iga riik peaks laskma kõlada tugeval ja selgel sõnumil, mis aitaks kaasa rahu, territoriaalse ühtsuse ja Euroopa piiride puutumatuse säilimisele;

– nõuame EL-ilt ja riiklikelt institutsioonidelt kokkuleppe allakirjutamist kolmandate riikidega, mille järgi peavad kohtulikult süüdi mõistetud immigrandid kandma karistust oma päritoluriigis ning millega tõhustatakse illegaalselt EL-i territooriumile sisenenud immigrantide deporteerimisprotsessi;

– töötame selle nimel, et menetluses olev rahvusvahelise kaitse taotlus ei muutuks vabapääsmeks Euroopasse, vaid et EL-i ühisruumi tohiksid siseneda vaid asüüli saanud isikud;

– loome Madridi kohtumisel viibinud poliitiliste esindajate vahelise koostöö tugevdamiseks koordinatsioonikeskuse, mis aitab kaasa jõudude ühendamisele ja ühtselt hääletamise tagamisele Euroopa Parlamendis eelpoolnimetatud küsimustes.“