Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

Euroopa Liit ei kavatsegi ebaseaduslikku rännet tõrjuda, vaid mängib selle tõrjumist

-
29.11.2023
Hea pilt – Itaalia vasakpoliitikud kannavad illegaale tervitavat loosungit, ise aga solistavad poris.
© Scanpix

Euroopa Liit tegi värskelt uue algatuse väidetavalt ebaseadusliku rände tõrjumiseks, kuid kui veidigi asjasse süveneda, näeb selles vaid tühikargamist.

BNS vahendab: “Euroopa Komisjon esitas teisipäeval ettepaneku võtta vastu uus õigusakt, millega tulemuslikumalt ennetada ja tõkestada rändajate ebaseaduslikku üle piiri toimetamist.

Smugeldajate võrgustikud teenivad aastas 4,7–6 miljardit eurot kuritegelikku tulu. Võrgustike tegutsemisviisid muutuvad kiiresti, kohandudes olude ja riiklike ametiasutuste meetmetega. Seepärast laiendab komisjon oma tegevust, et võidelda selle kuriteoliigiga ülemaailmsel tasandil.

Ettepanekuga soovib komisjon ajakohastada oma õigusraamistikku ning kehtestada miinimumeeskirjad, mille alusel ennetada ja tõkestada tegevust, mis aitab kaasa ebaseaduslikule EL-i piiri ületamisele, EL-ist läbisõidule või seal viibimisele.”

Kohe torkab silma, et võidelda tahetakse kuritegelike inimkaubanduse võrgustikega. Siin aga on üks oluline moment – migrantidelt võetakse raha vastu ja nad pannakse paatidesse väljaspool Euroopa Liidu piire, kuhu Euroopa Komisjoni jurisdiktsioon ei ulatu. Kui võitlema hakatakse võrgustikega Euroopa Liidu sees, siis illegaalid on paraku juba kohal.

Nii ütleb uudis: “Ettepaneku eesmärk on tõhustada organiseeritud kuritegelike võrgustike vastutusele võtmist. Ebaseadusliku üle piiri toimetamise süütegu tuleks selgemalt määratleda kui tegevuse, mis on ajendatud rahalisest või materiaalsest kasust või mis võib suure tõenäosusega põhjustada teisele isikule tõsist kahju. Kriminaliseeritakse ka EL-i loata sisenemise avalik õhutamine. See hõlmab rändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamise reklaami digitaalsete vahendite ja sotsiaalmeedia kaudu.

Samuti kehtestatakse rikkumise raskusele vastavad ühtlustatud karistused ning raskendavatel asjaoludel toime pandud kuritegude eest, mis põhjustavad ühe või mitme inimese surma, tuleks karistada vähemalt 15-aastase maksimaalse vangistusega, mis on rohkem kui kehtivates EL-i õigusaktides praegu ette nähtud kaheksa aastat.”

Nagu juba öeldud, rände alustamine toimub väljaspool Euroopa Liitu, mistõttu “rändele õhutamine” ei ole Brüsseli kontrollitav, kui just ei mõelda näiteks Euroopa Komisjoni volinikku Ylva Johanssoni, kes ütles Strasbourgis avalikult, et Euroopa vajab migrante. Või siis George Sorost, Frans Timmermansi või Guy Verhofstadti, kes kõik on illegaalset rännet toetanud.

“…põhjustada teisele isikule tõsist kahju”, “põhjustavad ühe või mitme inimese surma” – kõik need asjad juhtuvad juba siis, kui raha on inimkaubitsejatele antud ja paat Vahemere lõunakaldalt lahti lükatud, samuti ei istu ükski inimkaubanduse juht ja organisaator ise selles paadis. Selliseid süüdistusi saab esitada ainult autojuhile, kes veab migrante kaubikus Serbiast Saksamaale, või siis väikesele smugeldajate grupile, aga mitte “suurtele ninadele”, kes on rändeprotsessid käima lükanud.

BNS jätkab: “Ka tahetakse laiendada liikmesriikide jurisdiktsioone. Liikmesriikide jurisdiktsioon hakkaks kehtima näiteks ka rahvusvahelistes vetes asuvate laevade ja inimeste surma korral. Seda laiendatakse ka muudele juhtumitele, sealhulgas liikmesriikides registreeritud laevade või õhusõidukite pardal toime pandud kuritegudele ning EL-is tegutsevate juriidiliste isikute toime pandud kuritegudele.

Tuleb suurendada liikmesriikide ressursse ja suutlikkust. Liikmesriikidel peaksid olema piisavad vahendid, et inimsmugeldajate kuritegusid paremini ennetada ja uurida ja nende eest vastutusele võtta. Liikmesriigid peaksid tegema tööd inimsmugeldamise ennetamiseks ka teavitus- ja teadlikkuse suurendamise kampaaniate ning teadus- ja haridusprogrammide kaudu.

On vaja parandada andmete kogumist ja aruandlust. Liikmesriigid peavad hakkama koguma ja esitama statistilisi andmeid, et parandada rändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamise kuritegude avastamist ja nende eest vastutusele võtmist.

Komisjon tegi ka ettepaneku võtta vastu määrus, millega tugevdada Europoli rolli ja asutustevahelist koostööd võitluses rändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamise ja inimkaubanduse vastu.”

See on kõik puhas bürokraatia. Liikmesriikide jurisdiktsiooni laiendamine tähendab seda, et nn kaldariikidele pannakse hoopis suurim vastutus, sealhulgas ka rahvusvahelistes vetes toimuva üle ehk näiteks Itaalia hakkab vastutama ka selle eest, et ta lasi enda läheduses oleva paadi reisijatel uppuda ja ei saatnud sinna omi laevu. Õiglasem oleks kahtlemata panna vastutama vabaühendused, kes meelitavad oma laevade merele saatmisega üha uusi migrandipaate teele asuma ega suuda neid alati päästa, kuid kindlasti pole EL-i meetmed nende kontrollimiseks mõeldud.

Liikmesriikidele pannakse ka kohustus inimsmugeldajate kuritegusid ennetada ja uurida, aga see kõik eeldab, et illegaalid on juba läbi tulnud. Ja kus teha ennetuskampaaniaid? Valgevenes?

Ka Eesti on EL-i piiririik ning Venemaa hübriidsõja võimalik sihtmärk. Kui lugeda kõiki neid nõudeid, mida EL nüüd tekitab, siis pole näha ainsatki momenti, mida Eesti võimud saaksid täita.

Kui sellesse uudisesse süüvida, on kohe selge, et migratsiooni tõkestama ei hakata – ei võeta kontrolli alla Vahemere lõunarannikut, takistamaks paatide teeleasumist ega ei saadeta migrante kohe tagasi. Kõik toimingud on tehtud sellisena, et neid saab korraldada alles siis, kui rändlejad on juba kohal või teel hukkunud. Liikmesriikidele pannakse hoopis täiendavad kohustusi, kuigi need ei ole mitte rände tõrjumiseks, vaid tagajärgedega tegelemisena. Ja nagu ikka maffiastruktuuride puhul, suured “ristiisad” ei ole kunagi kuriteokohal, vaid suunavad neid kaugelt ning nendeni jõudmine on üliraske.

Euroopa Liidu piirivalveorganisatsioon Frontex peaks näiteks tegutsema otseselt rände tõrjumisega, Euroopa Liit aga on ta teinud turismiagentuuriks ehk rände tervitajaks. Ka uued “algatused” ei peata illegaalset rännet ega inimkaubandust kraadigi võrra, sest see kõik kokku on üks suur Potjomkini küla.

Viimaks ka üks värske uudis: “Euroopa Komisjon avaldas teisipäeval muret Nigeri sõjaväehunta otsuse pärast tühistada inimsmugeldamise vastane seadus, ja märkis, et see võib suurendada Euroopasse ebaseaduslikult suunduvate inimeste arvu.

“Ma olen selle olukorra pärast väga mures ja on tohutu oht, et see viib uute surmajuhtudeni (Sahara) kõrbes,” ütles EL-i sisevolinik Ylva Johansson.”

Johansson ei muretse mitte Euroopa pärast, vaid sellepärast, et osad migrandid võivad hukkuda ja ei jõuagi Euroopasse.

Õnneks on liikmesriigid ise asunud ebaseaduslikku rännet tõrjuma, sealhulgas isegi Saksamaa, kes AFP uudise järgi näeb juba selles ka tulemusi. Massirännet peavad suureks probleemiks erinevad poliitilised jõud – näiteks Taanis on sotsiaaldemokraadid teinud väga olulisi piiranguid.

Uued Uudised