Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

Europarlamendi totaalne ülbus: Poola kohus ei olevat legitiimne põhiseadust tõlgendama

-
22.10.2021
Euroopa Liidus on tekkinud konflikt just sellel alusel.
© UU

Vasakpoolsete ja liberaalsete globalistide enamusega Euroopa Parlament näitas, et ta on tööriist totalitaristliku impeeriumi loojate kätes.

Euroopa Parlament “mõistis hukka” katse õõnestada Euroopa Liidu (EL) õiguse ülimuslikkust ning kutsus nõukogu ja komisjoni üles kaitsma Poola rahvast ja EL-i ühtsust, märkides, et Poola konstitutsioonikohus ei ole legitiimne ega pädev põhiseadust tõlgendama.

Seega – ühe riigi konstitutsioonikohus ei tohi EP arvates kaitsta suveräänse riigi põhiseadust ning Euroopa Komisjon peab “kaitsma Poola rahvast” nende oma põhiseaduse eest.

Neljapäeval vastu võetud resolutsioonis, mille poolt hääletas 502, vastu 153 ja erapooletuks jäi 16, rõhutasid saadikud, et Poola konstitutsioonikohtul puudub legitiimsus ning see ei ole pädev tõlgendama Poola põhiseadust, teatas pressiesindaja.

Resolutsioonis, mis on jätk teisipäeval toimunud täiskogu arutelule Poola peaministri ja komisjoni presidendi Ursula von der Leyeniga, mõistavad Euroopa Parlamendi liikmed ühemõtteliselt hukka Poola kohtu otsuse ja nimetavad seda “rünnakuks Euroopa väärtuste ja õigusnormide vastu”.

Saadikud rõhutasid, et EL-i aluslepinguid ei saa muuta liikmesriigi kohtu otsusega ja need on õigusaktide konflikti korral ülimuslikud. Resolutsioon märgib, et Poola peaminister “kuritarvitas kohtusüsteemi oma poliitiliste eesmärkide saavutamise vahendina” ja tuletab meelde, et Poola on vabatahtlikult kohustunud järgima asutamislepingute sätteid ja Euroopa Liidu Kohtu praktikat.

Euroopa Parlament nõuab, et EL-i maksumaksjate raha ei eraldataks valitsustele, “mis räigelt, sihipäraselt ja süstemaatiliselt õõnestavad Euroopa väärtusi” ning kutsub Euroopa Komisjoni ja nõukogu üles tegutsema, sealhulgas: algatama rikkumismenetlusi Poola mittelegitiimse konstitutsioonikohtu suhtes ning paluma EL-i Kohtul kehtestada ajutised meetmed; algatama õigusriigi tingimuslikkuse menetlust; mitte kiitma heaks Poola taaste- ja vastupidavuskava; tunnistama, et on olemas ilmne oht, et Poola rikub EL-i lepingu artiklis 7 sätestatud õigusriigi põhimõtteid; katkestama või peatama maksed EL-i eelarvest, kuna Poola kontrollisüsteemid on lünklikud ning arutama õigusriigi kriisi Poolas 21.-22. oktoobri ülemkogu kohtumisel ning esitama jõulise ühisdeklaratsiooni.

Parlamendiliikmed rõhutavad, et need meetmed ei ole karistus Poola rahvale, vaid vahend õigusriigi põhialuste taastamiseks. Euroopa Komisjon peab kasutama kõiki tema käsutuses olevaid vahendeid, et tagada, et Poola elanikud ei jääks praeguse valitsuse tegevuse tõttu ilma EL-i toetustest ning leidma viisi, kuidas suunata EL-i raha otse toetusesaajateni.

Impeerium on asunud rünnakule vabade riikide vastu – teisiti ei saa seda kommenteerida. Vaba maailm peab tõttama appi nii Poolale kui ka Ungarile, sest nende riikide ahistamine EL-is on suur oht demokraatiale. (BNS-UU)