Kohutav summa: Rootsi kulutab immigrantide peale 1,4 miljardit krooni

Immigrandid on Rootsis loonud kuritegeliku ja põlisrootslaste vastu vaenuliku keskkonna.

Rootsis on lekkinud avalikkuse ette justiitsministeeriumi dokument, millest selgub, et migrantidele kulutatud summad on palju suuremad, kui hiljuti valitsuse poolt nimetatud.

Breitbart vahendab, et dokument ilmus avalikkuse ette pärast seda, kui Rootsi vastne valitsus nõustus lõdvendama nn ühinemisrände, ehk perekondade ühendamise reegleid, mis toob Rootsi ilmselt veelgi enam migrante, kui varasemalt prognoositud.

Hoolimata uuest teabest migratsioonikulude kohta, viitas Rootsi justiitsminister, sotsiaaldemokraatide ridadesse kuuluv Morgan Johansson kogu nädala vältel palju väiksematele summadele.

Varasem raport, mis oli koostatud möödunud aasta septembris, prognoosis, et ühinemisrände kulud aastatel 2019-2021 on Rootsi maksumaksjale 910 miljonit Rootsi krooni. Uue kalkulatsiooni kohaselt on see summa sama perioodi kohta 1,36 miljardit krooni.

Viimase aasta jooksul on Rootsis toimunud massiline immigratsioon just perekondade ühinemise tagajärjel, lisaks veel uued asüülitaotlused, mille tõttu on Rootsis antud välja hulgaliselt elamislubasid. Ka Saksamaa seisab silmitsi ühinemisrändega. Aastatel 2015-2017 anti välja 230 000 perekondade ühinemise viisat.

Pagulaste ja majandusmigrantide kõrval on just perekondade ühinemise käigus toimuv immigratsioon Euroopa riikide jaoks suur probleem. Belgia senaator Alain Destexhe ütles Prantsuse ajalehele Le Figaro antud intervjuus, et suurt osa immigrantidest ei ole õnnestunud integreerida, ei majanduslikult ega kultuuriliselt. „Nad elavad endiselt oma väärtusüssteemide järgi, mis on sageli meie seaduste, ajaloo ja traditsioonidega ühildamatud,“  ütles Destexhe.

Allikas: Breitbart

Refereeris Triin van Doorslaer

Kommentaarid