Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

Lahkus Eesti Arhiiv Ühendriikides asepresident Thomas Vaga

12.07.2023
Thomas Vaga

Igal esmaspäeval kogunevad vabatahtlikud lähedalt ja kaugelt Lakewood, New Jersey´s asuvasse Eesti Arhiiv Ühendriikides hoidlasse, kus hoolitseme eestlaste kultuurilugu kajastavate arhiivimaterjalide eest.

Sel esmaspäeval ootas meid ees aga väga kurb teade – igaviku radadele oli lahkunud arhiivi asepresident Rev. Thomas Vaga. Tema koostatud põhjalikku, üle seitsemkümne leheküljelist ülevaadet arhiivi loomisest ja tegevusest saab näha meie kodulehel www.eaus.org

Oma ettekande lõpetab Vaga sõnadega: “Eesti Arhiiv Ühendriikides on Ameerika eesti ühiskonna üks olulisemaid saavutusi. Selle rajamisel, ruumide ehitamisel, materjalide kogumisel ja korrastamisel on osalenud suur arv kaasmaalasi, tuhanded vabatahtlikult annetatud tunnid on ja jätkuvad Arhiivi heaoluks. Tuhanded on annetanud sinna trükiseid, dokumente, fotosid ja muid esemeid. Nad on seda toetanud majanduslikult aastakümnete vältel, mõnigi kord annetades või pärandades märkimisväärseid summasid. Ameerika eestlaskonna kollektiivne huvi ja armastus oma kultuuripärandi säilitamiseks rajas asutuse, mille töö vilja saavad kasutada järeltulevad põlvkonnad. Arhiiv on täitnud edukalt temale asutamise ajal pandud lootused. Ilma Arhiivita oleks jäljetult kadunud suur osa teavet, eriti Teise Maailmasõja keerises Eestist lahkunud sugupõlve kogemustest ja saavutustest.”

Eesti kogukond on kaotanud tõelise patrioodi, erudeeritud haritlase ja alati abivalmis hingesulase, kelle elutööks on olnud Eesti vabaduse eest võitlemine ning kaasmaalaste aitamine. Nõukogude võimu ajal organiseeris ta usulise kirjanduse saatmist Eestisse, riskides arreteerimisega ENSV piiril. Thomas Vaga osales mitmetel poliitilistel demonstratsioonidel USA suurlinnades, selgitades ameerika poliitikutele ja ajakirjandusele Eesti olukorda. Taasiseseisvumise perioodil osales ta Eesti Kongressi töös USA eestlaskonna delegaadina.

Erinevalt paljudest väliseestlastest, ei kaotanud ta huvi Eesti Vabariigis toimuva vastu peale 1991. aastat. Viimaste aastate tendentsid Eesti poliitmaastikul ja ühiskonnas tekitasid talle tõsist muret. Kui hakkasid saabuma noomitused Eesti välisministrilt ja konsulitelt, et Eesti Arhiiv Ühendriikides peaks ka hakkama kajastama multikultuursemat ja liberaalsemat maailmavaadet, oskas Thomas Vaga talle omaselt diplomaatiliselt aga resoluutselt selgitada, et EAÜ on USAs loodud ja registreeritud organisatsioon ning Eesti Vabariigi valitsusliikmed ületavad seega oma volitusi teise riigi siseasjadesse sekkudes.

Arhiivi koosolekud, ühised jõulude ja pidupäevade tähistamised said alati sisse õnnistatud Vaga lihtsate ja südamlike palvustega, mis kõnetasid nii kirikuliikmeid kui agnostikuid. Laia silmaringiga ning eluaegse õpilasena oskas Thomas Vaga kaasahaaravalt rääkida kõigil teemadel, olgu selleks etomüloogia või Vana Rooma akveduktid.

Arhiivirahvas avaldab siirast kaastunnet oma kolleegile Airi Vaga´le ja kogu perele. On hea teada, et nende usk toetab neid sel raskel hetkel. Mälestus Thomas Vaga elutööst innustab meid edasi tegutsema.

 

Ave Maria Blithe, EAÜ arhivaar