Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee
 

Merry Christmas You Filthy Animal! And Happy New Year

-
25.12.2021
Uue GOST-i illustratsioonid. Kuvatõmmis

Vanemad Eesti elanikud mäletavad sellist rangelt kohustuslikku asja nagu GOST: see oli riiklik standard Nõukogude Liidus, mida kasutatakse Venemaal ka praegu.

Need, kes tunnevad nostalgiat nõukogude elu vastu, meenutavad GOST-i heade sõnadega, kuid tegelikult ei garanteerinud see toodangu (näiteks toiduaine) kvaliteeti, vaid tagas protsentuaalset koostisosade suhet ja parameetreid teatud ulatuses, kusjuures „kahvel“ võis olla küllaltki ulatuslik. Ja paljud tolleaegsed tehnoloogiad, millest tuli kinni pidada, oleksid kaasaegse inimese jaoks nii veidrad kui ka isegi eemaletõukavad.

Kui aga rääkida kaasaegsest vene GOST-ist Kremlist eriti viimastel päevadel kõlavate ultimaatumite ja ähvardustega, siis ihukarvad tõusevad püsti. Kremli telekanalite väitlussaadetes karjutakse meie Jõulude ajal tuumasõjast, ähvardatakse tuhastada USA-d, nagu seda tegid Põhja-Korea diktaatorid, arutatakse ülihelikiirusel lendavate tuumarakettide löökide suunda, räägitakse Suure Isamaasõja algusest, nõukogude tuumarelva loomise ajaloost, näidatakse tuumapommi plahvatusi, see on mingi hullumaja… Et head vana-aasta lõppu, molkused! Jäi meelde kasvõi ühe politoloogi väide NTV saates: „Ukraina NATO-s – ei ole võimalik, tuumaseen Ukraina kohal – on võimalik.“

Poliitikute kisa ja propagandatelevisiooni hüsteeria aga ei mõju nii masendavalt, kui riiklik surmastandard. Sissetungi Ukrainasse, mida Vladimir Putin nimetas äsja Venemaa põliseks osaks, ennustati jaanuariks või veebruariks. Ja 01. veebruaril 2022. aastal jõustubki Venemaa Föderatsiooni rahvusstandard „Massilised evakuatsioonid ja inimeste matmine rahuajal (ГОСТ Р 42.7.01-2021 Tsiviilkaitse. Laipade kiirmatmine sõja- ja rahuajal. Üldnõudmised)“. Vastav dokument on juba avaldatud Venemaa õigusportaalide ja eriolukordade ministeeriumi poolt. See oli võetud vastu lõppeva aasta septembris.

Dokumendil on 15 lehekülge ja seal on antud kindlad normatiivid ja tehnilised nõudmised – kuidas organiseerida inimeste või loomade massilist matmist. On kirjas vennashaudade parameetrid, matmistehnoloogiad, tööks vajamineva tehnika ja matjate arv.

„Antud standard kehtestab üldnõudmised sõjakonfliktide käigus või tagajärjel hukkunud inimeste ja loomade laipade massimatmisele, vajaduse korral ka rahuaja erakorraliste sündmuste tagajärjel,“ öeldakse uue rahvusstandardi üldnõudmistes.

Kes on kohustatud teostama laipade massimatmisi? Laipade kiirmatmiseks loodud tsiviilkaitse, siseorganite ja kommunaalteenistuse erikomandod (grupid) НФГО (нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне). Selliseid üksusi on soovitatav moodustada ka spetsialiseeritud rituaalorganisatsioonide baasil, sõltumata nende omandivormist.

Laipade kiirmatmiseks peavad regioonid kindlustama kirstude varud ja nende valmistamiseks vajaminevate materjalide varud, patoloogilis-anatoomiliste kottide ja kloorlubja varud (desinfitseerimiseks). Tulevaste matmispaikade kohti hakkavad määrama Venemaa Föderatsiooni subjektid. Matmisbrigaadide kontroll ja juhtimine on üle antud eriolukordade ministeeriumile.

Mõned normatiivid: vennashaua pikkus peab olema 20 meetrit pikk, 3 meetrit lai ja 2,3 meetrit sügav. Matmiskomandod hakkavad kavandama ja valmistama suuri matmisauke, valmistama ette hukkunute kehasid matmiseks, laotama esimest kehade kihti ühishaudadesse, puistama kinni esimest kehade kihti, laotama teist kehade kihti, puistama kinni teist kehade kihti.

„1000 inimese matmistööde läbiviimiseks kolme päeva kestel tuleb kaasata kaks inseneritehnika ühikut ja 16 laipade kiirmatmise matmiskomandode (gruppide) isikliku koosseisu liiget. Ainult laipade kiirmatmise komandode isikliku koosseisu kasutamisel peab kaasama 250 inimest,“ öeldakse uues GOST-is.

Eraldi märgitakse, et kehad vennashaudades peavad asuma eraldi kirstudes vahemaaga mitte vähem kui 0,5 meetrit. „Ei lubata matta mitu surnukeha või põrmu ühes kirstus, kapslis või urnis.“

Kommenteerides lõppeval nädalal seda dokumenti Ehho Moskvõ eetris, ajaloolane Aleksandr Nevzorov ütles: „Kõik see on suurepäraselt kujundatud, koos pildikestega. Pildikestel on kadunukestega täitmiseks mõeldud vallikraavid. Üle selle kõige sõidavad buldooserid. See on täiesti ametlik dokument. Ma jälgisin selle dokumendi loomist algusest, mulle lekitati kaks aastat tagasi esimest või teist redaktsiooni. Siis see näis fantastikana, täiesti jabura ja võimatu fake-naljana, kuid seda valmistati kaua… Ja nüüd on see dokument esitletud laiale publikule. Venemaa kodanikel on õigus teada, kuidas neid hakatakse augus laotama. See oleks võinud tekitada paanikat, kuid sellegipoolest mingit paanikat ei järgnenud. Riik on juba harjunud mõttega sõjast. Mõte sellest ei šokeeri enam… Arusaadav, et üheks nõutavamaks elukutseks saab traktorist, sest sellist laadi matmist ei ole buldooserita võimalik teostada. Natuke ajab hämmingusse kõigis nendes GOST-ised see, et ainult 30% kõikidest nendest matmistest on kindlustatud mingisuguste erikottidega. Need on ilmselt mõeldud VIP-idele. Kõigile ülejäänutele pannakse ette kas tuua kotid kaasa või lamada pakkimata kujul. Ja mõeldes sellele, kui kaua valmis see dokument, on see magus ülejäänud maailmaga sõjapidamise pind ammu tunginud Kremli peaajju ja istub seal. See ei ole hetkemeeleolu, see on ammu ja hoolikalt hautud mõte. Ja meie pealik ei kavatse sellelt sõjateelt maha astuda.“

See GOST jõustub Venemaal 01. veebruaril 2022. aastal.

Enne seda kõige hullemat ilmselt ei juhtu.

Ivan Makarov