Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

Suurbritannias tungib transideoloogia üha enam koolidesse

-
14.05.2023
Sellised õhutavad noori “sugu muutma”.
© Scanpix

Suurbritannias lasti väidetavalt töölt lahti algkooliõpetaja, kes keeldus pöördumast 8-aastase lapse poole lapse eelistatud asesõnaga. Kristlasest õpetajale teatati, et tema usk ja mure laste heaolu pärast kujutab endast otsest diskrimineerimist. Õpetaja on pöördunud oma õiguste kaitseks kohtusse.

Tema sõnul otsustas kool kaks aastat tagasi toetada ühe end poisina identifitseerinud tüdruku nn sotsiaalset üleminekut. Kõigile töötajatele anti korraldus kasutada lapse poole pöördudes meessoost asesõna ja meessoost nime, mille laps oli endale valinud. Tüdrukule anti luba kasutada poiste tualetti ja riietusruumi.

Õpetaja sõnul oli ta korduvalt avaldanud muret õpilase heaolu ja n-ö sotsiaalse ülemineku pärast. Kool aga reageeris sellele kirjaga, milles teatas lapse üleviimisest üle teise klassi, et „kaitsta teda igasuguse potentsiaalse kahju eest“.

Kristlasest õpetajale öeldi, et tema isiklikud uskumused võivad tegutsemise korral osutuda otseseks seaduserikkumiseks või diskrimineerimiseks. Hiljem õpetaja tööleping peatati ja tema suhtes alustati distsiplinaarmenetlust seoses juhtkonna korraldustele mitte allumisega. Õpetajal lubati naasta tööle pärast seda, kui ta nõustus vältima kontakti konkreetse lapsega.

Seejärel tõstatas õpetaja küsimuse lapse kaitse üle, viidates teadusuurimustele, mis on näidanud, et väga noores eas laste julgustamine nn sotsiaalsele üleminekule kätkeb endas tõsiseid ohte lapse tervisele ja heaolule. Õpetaja sõnul ei pööranud ei koolijuhid ega ka kohaliku omavalitsuse esindajad tema küsimustele mingit tähelepanu.

Õpetaja väidab, et ta vallandati töölt pärast seda, kui oli jaganud kohtuasja ettevalmistamisel advokaatidele teavet lapse isiku kohta. Õpetaja sõnul võib ta kaotada alatiseks õiguse tegutseda oma ametis. Ta pöördus kohtusse, süüdistades kohalikku omavalitsust ebaõiglases kohtlemises ja usulises diskrimineerimises. „Õpetajaid sunnitakse mitte esitama küsimusi transsoolisust toetava tegevuse kohta, samas kui on teaduslikult tõestatud, et see seab laste heaolu tõsiselt ohtu,“ ütles õpetaja.

The Telegraph kirjutab, et Suurbritannia valitsus plaanib tulla välja koolide jaoks mõeldud trükisega, mis annab juhiseid, kuidas tegeleda oma soos kahtlevate õpilastega. Õpetajatelt nõutakse, et nad kasutaksid lastega suhtlemisel laste poolt nõutud asesõnu ja nime.

Õpetajat kohtuasjas toetava Christian Legal Centre’i esindaja Andrea Williamsi sõnul paljastab konkreetne juhtum hästi kogu seda segadust ja valesid, mida praegu algkoolidele peale surutakse ja millest on arenemas tõsine rahvatervise kriis. „Haridusministeerium peaks vaatama seda juhtumit hoolega ning võtma kasutusele asjakohased meetmed õpetajate kaitseks, kes lähtuvad neis küsimustes sageli kristlikest tõekspidamisetest ja keda süüakse koolidest välja, kuna nad on transsoolisuse ideoloogiale kas vastu või kahtlevad selles,“ ütles Williams.

Allikas: The Telegraph