Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

Ülevaade Ukraina sõjast: okupandid üritavad ukrainlasi kaudtulega kahjustada ja siis rünnata

-
05.05.2022
U1

Portaal Uued Uudised hakkab avaldama kolonel Hannes Toomsalu ülevaateid olukorrast Ukrainas, mida saab jälgida ka kolonel Hansu blogist. (Lisatud ülevaade kell 18).

Hannes Toomsalu (sündinud 1960) on Eesti sõjaväelane (kolonel). Ta on olnud Kaitseliidu Pärnumaa maleva pealik, Kuperjanovi pataljoni Pärnu õppekompaniii ülem ja Kalevi pataljoni ülem.

5. septembril 1991 andis peaminister vabariigi presidendi ülesandeis Heinrich Mark oma käskkirjaga Toomsalule ülemleitnandi sõjaväelise auastme. Eesti Vabariigi sõjaväelised auastmed 1992 nooremleitnant, 1993 leitnant, 1995 kapten, 1998 major, 2007 kolonelleitnant, 2010 kolonel. (Vikipeedia)

Operatiivolukord Ukrainas 5. mail 2022 kell 06.00

Ukraina hinnang agressori kaotustele. Minu tabelis on rõhutusega read, kus UA number on kõrgem tulenevalt UA poolsest näpukast. Kõrgem number ei tulnud operatiivsuundade andmetest ja lahingutegevuse iseloomust kuidagi välja.

Bessaraabias hoiavad russistid pingeid üleval.

Operatiivsuundadel suuri muudatusi pole. Okupantide taktika – hävitada kaudtulega ressursid, infra ja ukrainlaste üksuste positsioonid ning siis rünnata.

Volõõnia, Polissje ja Siverski suunal vaenlane aktiivne ei olnud.

Slobožanski suunal jätkab vaenlane Harkivi linna tulistamist ja Ukraina kaitseväe üksuste positsioonide luuret. Vaenlane on surutud linnast 40km kaugusele mis ei võimalda neil kasutada suurtükituld Harkivi tulistamiseks.

Izyumi linnast põhja pool asuvas piirkonnas jätkub suurtükiväe ja miinipilduja tuli.

Vaenlase suurtükiväe tuli piki kokkupuutejoont jätkub Donetski ja Tavria suunal.

Vaenlane kasutab Ukraina vägede tegevuse ohjeldamiseks operatiiv-taktikalisi ja armee lennukeid raketi- ning pommirünnakute läbiviimiseks.

Vaenlase üksused üritavad läbi viia pealetungioperatsioone Limani, Severodonetski ja Popasnjanski piirkonnas, kuid see pole õnnestunud.

Avdiivi ja Kurakhivi suunal jätkab vaenlane Ukraina kaitsjate positsioonide tulistamist.

Mariupoli piirkonnas keskenduvad Vene okupandid oma jõupingutused Azsovstali piirkonnas ukrainlaste üksuste blokeerimisele ja hävitamisele. Lennukite toel jätkas vaenlane pealetungi, et tehas oma kontrolli alla.

Olemasolevatel andmetel keeldusid mõned Ida sõjaväeringkonna 35. armee 38. eraldiseisva motoriseeritud laskurbrigaadi sõdurid pärast taastusalasse viimist oluliste isikkoosseisu kaotuste tõttu jätkamast sõjategevuses Ukrainas. Nimetatud sõjaväelased viibivad Ukraina-Vene piiri lähedal ja ootavad üleviimist Venemaa föderatsiooni.

Luganski oblastis Svativskyi rajooni külas asuva Lõuna sõjaväeringkonna 8. armee 2. armeekorpuse üksustel, mille mehitasid lähiasulate kohalikud elanikud, on madal motivatsioon, märkimisväärsed probleemid relvade ja varustusega ning need pole valmis ülesandeid täitma.

Lõuna-Bugi piirkonnas rünnati rakettide ja pommidega Ukraina vägede positsioone ja piirkonna infrastruktuuri.

Vaenlane kaotas kontrolli mitmete asulate üle Mõkolaivi ja Hersoni oblasti piiril.

Ukraina õhutõrjeüksused olid eelmisel päeval tabanud üheksa õhusihtmärki: neli UAV-d (neist kaks maaväe õhutõrjeraketiüksused) ja kolm vaenlase tiibraketti. Samuti said pihta kaks lennukit. Varem – hävitajad Su-30. Info on täpsustamisel.

Viimase ööpäeva jooksul tõrjuti Donetski ja Luganski oblastis 11 vaenlase rünnakut, hävitati viis tanki, seitse ühikut soomuslahingumasinaid ja viis ühikut vaenlase masinaid.

Lisatud:

Ukraina olukorrast idarindel andis aimu 04 mai Arestovich’i ülevaade. Ukrainlaste olukord on raske. Juhtimises tehakse vigu. Zaporozje suunale saadetud täiendused on poolikult varustatud, mis on tekitanud võitlejate rahulolematuse.

Ameerika Marylandi militaristid on välja tulnud iganädalase jõudude vahekorraga. Idarindel on:

Vatnikel Iziumist Popasnani on paigutatud 51x LGr. Sõja alguses oli 60 LGr (lahingugruppi – toim.).

Ukrainlastel Izjumist Popasnani 37x manööverpataljoni ja 20x territoriaalkaitsepataljoni. Sõja alguses oli 61 manööver- ja 20 territoriaalpataljoni.

Venemaa püüab näidata järjest suurenevat Valgevene sõjaväeõppustest Ukrainale tulenevat ohtu, et takistada UKR relvajõududel oma vägede üleviimist riigi põhjaosast idaossa. Valgevene maaväed liiguvad garnisonist harjutusväljakule. Arestovichi eile õhtusest ülevaates õeldi, et VV õppused on igal aastal samal ajal. Hetkel pole mingit informatsiooni, et sellest kujuneks kallaletung Ukrainale. Nii arvavad ukrainlased. PS! 24 veebruari eel arvati sama vatnike õppuste kohta. Ukraina luure on fikseerinud sõjaväekolonnide liikumise Ukraina ja Leedu suunas.

Ülevaade kell 18

Mordor kutsub esile pingeid Moldova vabariigi Transnistria piirkonnas ja Valgevene Vabariigi territooriumil.

Ajutiselt okupeeritud aladel jätkavad okupandid põllumajandusettevõtete toodangu varastamist.

Venemaa pool süüdistab Ukraina valitsust humanitaarkatastroofi tekitamises okupeeritud territooriumitel.
Samuti jäljendavad immigrandid humanitaartegevust kohalikele elanikele toidukomplektide ja ravimite näidisjagamisega.

Vaenlane jätkab raketirünnakuid transpordi infrastruktuurile, et takistada humanitaarkaupade ja sõjalise tehnilise abi liikumist.

Miini- ja suurtükiväe kasutamine ei lõpe praktiliselt kogu kokkupõrkejoone ulatuses.

Vaenlase aktiivset tegevust Volõõnia ja Polissje suundades ei olnud.

Valgevene Vabariigi relvajõud paigutasid üksikud üksused kõrgeimasse lahinguvalmidusastmesse.

Kurski oblasti piirialade positsioonide kindlustamine pioneerikindlustustega Siverski suunas.

Slobožanski suunal üritas vastane taastada kaotatud positsioone Harkivi linna piirkonnas, tegi ebaõnnestunud katse hõivata Stary Saltivi asula.

Jätkuvate personali haavatasaamiste tõttu laiendab vastane sõjaväe meditsiiniabi süsteemi, kasutades tsiviilmeditsiiniasutuste võrgustikku Harkivi oblasti ajutiselt okupeeritud aladel. Kupânskoí linnahaigla baasil saavad okupandid abi.

Vaenlane ei lakka püüdmast parandada oma üksuste taktikalist positsiooni Izyumi linna piirkonnas, sooritab edutult suurtükiväe rünnakuid lähedalasuvates asulates.

Märkimisväärsete kaotuste tõttu viis vaenlane Vene Föderatsiooni relvajõudude 1. tankiarmee 4. tankidiviisi ja 106. õhudessantdiviisi taastusele.

Donetski suunal üritas vastane võtta enda kontrolli alla Popasnjet, võtta täielikult enda kontrolli alla Rubižne linna ja tagada soodsad tingimused pealetungi jätkamiseks Limani ja Severodonetski suundadel, kuid see ei õnnestunud.

Lõuna-Buzko suunal keskendus vastane jõupingutused positsioonide kindlustamisele, laskemoona, kütuse ja materjali täiendamisele.

Okupeeritud territooriumidel on käimas halduspolitsei meetmed. Okupandid jätkavad kohalike elanike vastu suunatud filtreerimismeetmete rakendamist, takistavad evakueerimist Ukraina võimude kontrolli all olevale territooriumile. Samal ajal võtavad okupandid kasutusele meetmed kaadrikaotuste hüvitamiseks lepinguliste teenistuse sõdurite kiirendatud väljaõppega.

Hoiame siis kõik Ukraina KV’le põialt. Ukraina relvajõudude ülemjuhataja kindral Valeri Zalužnõi teatel liiguvad ukrainlased vastupealetungile Harkivi ja Izyumi suunas. Kui see nüüd õnnestub, siis edasi on tiba lihtsam. Seda Harkovi ja Izjumi võimalusi vatnikud ümber piirata on analüüsitud juba pikalt, minu teada juba kolm nädalat. Tuleb loota, et see õnnestub.

Õhtuks siis jõudsid ka selgitused kohale, et KVJ rääkis “pealetungiga seotud tegevustest”, mitte pealetungist.