Ungari ülemkohus andis loa rahvahääletuseks migratsioonikvoodi üle

Ungari piir

Ungari ülemkohus andis loa viia läbi referendum Euroopa Liidu rändekvoodi üle, mille alusel peaks riik võtma vastu ümberpaigutatavaid põgenikke.

Rahvahääletusel küsitakse: “Kas sa tahad, et Euroopa Liit kirjutaks parlamendi nõusolekuta ette kohustusliku mitteungarlaste ümberasustamise Ungarisse?”

Peaminister Viktor Orbán on varem öelnud, et hääletus toetab Ungari iseseisvust.

Riiklik valimiskomisjon oli juba referendumiküsimuse heaks kiitnud, kuid ülemkohtu otsust oli vaja sellele esitatud nelja apellatsiooni tõttu.

Referendum viiakse läbi sel aastal ja selle tulemused jõustuvad, kui osalus ulatub üle 50 protsendi.

Kaks Ungari opositsioonirühmitust on esitanud ülemkohtule taotluse EL-i migratsioonikvoodi üle otsustamiseks, rõhutades, et kavandatav referendum suurendaks niigi riigis lokkavat “ksenofoobiat” ning et seda ei tohiks korraldada.

Referendum viiake läbi tõenäoliselt millalgi 2016. aasta augusti ja detsembri vahel.

Orbáni valitsuse sõnul läheb EL-i liikmesriikidele määratud kohustus 160 000 asüülitaotleja ümberjaotamiseks vastuollu Ungari suveräänsusega. EL-i kava vastu hääletasid nii Ungari kui Slovakkia.

Kommentaarid