Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

Uuring: multikultuursetes Saksamaa koolides hakkab võimust võtma islamile omane mentaliteet

-
05.01.2022
Islami nõuete kohaselt riides käivad tüdrukud Kölnis.
© Scanpix

Berliini linnaosa Neuköllni koolides on muutunud tõsiseks probleemiks religioosne kiusamine. Saksamaa liiduvalitsuse poolt kokku pandud koolide demokraatia ja mitmekesisuse liidu uuringu järgi survestavad moslemid teisi õpilasi ja õpetajaid võtma üle islamile omast käitumisviisi.

„Viimastel aastatel oleme saanud pidevalt abipalveid haridusasutustelt, kuna mõnede religioonide esindajatel puudub sallivus teistsuguste arvamuste või isegi teaduse suhtes,“ ütles Neuköllni linnapea Martin Hikel.

Uuring viidi läbi piirkondades, kus enam kui 90% lastest on pärit mitmendat põlvkonda Saksamaal elavatest moslemiperedest. Koolides valitseva hirmuõhkkonna tõttu ei märgita uurimuses siiski ühegi konkreetse kooli nime.

Vaatluse all olid tegevused ja käitumine, millega püütakse teisi provotseerida või alandada või kehtestada oma ülemvõimu. Selgus, et Berliini koolide mänguväljakutel ja ühisruumides valitsevad äärmuslikud religioossed vaated ja nende vaadete pooldajad avaldavad teistsuguste või vabamate vaadetega õpilastele ning õpetajatele tugevat repressiivset survet.

Poolte uuritud koolide õpilased ja õpetajad kaebasid, et vastasseisu õhutav religiooni rõhutamine on igapäevane reaalsus. Neli kooli nimetas, et sedalaadi käitumist tuleb ette aeg-ajalt ja vaid üks kool ütles, et sellised probleemid puuduvad.

Moslemid avaldavad teistele peamiselt survet riietuse osas. Näiteks teatas üks moslemiusku õpilane araabia päritolu naisõpetajale, et ei kavatse teda kuulata, kuna õpetaja on „väga halb mosleminaine“. Põhjuseks, et naine ei kandnud pearätti.

Lisaks seisavad naised ja tüdrukud silmitsi kasvava seksuaalse vaenulikkusega. Ühe kooli sõnul on nende koolis küll 2/3 õpilastest tüdrukud, kuid sellest hoolimata domineerivad poisid, kes ründavad liberaalsemate vaadetega õpilasi, eriti tüdrukuid, ja sunnivad neid käituma moslemikommete järgi.

Näiteks mainisid mõned sekulaarsed moslemid, et ehkki nende peres naised pearätte ei kanna, on nende tütred hakanud seda koolis kiusamise vältimiseks tegema. Spordiga tegelenud tüdrukud on lõpetanud sportimise. Mõnede moslemite vanemad ei luba oma tütardel osaleda kehalise kasvatuse tunnis, kui tütred ei saa kanda pikki rüüsid, ehkki selline riietus on sportimiseks sobimatu ja teatud juhtudel ka ebaturvaline.

Ramadani ajal sunnivad vanemad oma lapsi keset tundi palvetama – õpilased lahkuvad tunnist palvetamiseks ja direktorid on toonud välja, et lastel on religioossete nõudmiste tõttu raske keskenduda õppimisele.

Sarnaste uuringutega kavatsetakse jätkata, lisaks on plaanis alustada õpetajate ja tugiisikute koolitamist, et valmistada neid ette religioossete konfliktidega paremaks toime tulemiseks ja nende vältimiseks.

Allikas: RemixNews