Sotsiaalministeerium vilistab Martin Helme nõudmistele ja seob seksuaalvähemuste teema vaimse tervisega

Eesti, Uudised,
- Updated
©Riigikogu.
Sotsiaalminister Tanel Kiik (vasakul).

Oma ametis korraga mitme probleemi otsa sattunud sotsiaalminister Tanel Kiik (Keskerakond) ei kavatse rahandusminister Martin Helme (EKRE) nõudmisele reageerida, sotsiaalministeerium seob muu hulgas seksuaal- ja soovähemuste teemalise teavituse vaimse tervisega.

Rahandusminister Martin Helme nõuab, et osadelt hasartmängumaksust toetust saanud LGBT ühendustelt raha tagasi küsitaks. Sotsiaalministeerium kinnitab ERR-i vahendusel, et seda pole plaanis teha, pidades seda suisa võimatuks ning leides, et kõik on seadusepärane, kuigi Riigikontroll teatas kolm nädalat tagasi, et viiele läinud aastal toetatud projektile poleks tohtinud hasartmängumaksuga kogutud raha anda – sotsiaalministeeriumi vastutusalas võib hasartmängumaksu raha jagada neile projektidele, mis tegelevad meditsiini, hoolekande, perede, vanurite, puuetega inimeste või hasartmängusõltuvusega. Viis analüüsitud projekti tegelesid riigikontrolli hinnangul pigem võrdsuspoliitikaga.

Järgneb Google reklaam. Uute uudiste toimetus ei vastuta Google algoritmide poolt personaalselt teile suunatud reklaamide sisu eest. Soovitame usaldada ainult tuntud ja usaldusväärseid kaubamärke.

Sotsiaalministeerium vastas, et võrdsuspoliitikat tuleb sellest sõnast laiemana vaadata. „Tuues näiteks projekt “Seksuaal- ja soovähemuste teemaline teavitus- ja huvikaitsetegevus ning kogukonna toetamine“, mis on ministeeriumi hinnangul seotud hoopis nii perede kui vaimse tervisega,“ kirjutas ERR-i uudisteportaal.

Martin Helme saatis hiljuti sotsiaalminister Tanel Kiigele kirja, kus seisab, et ebaseaduslik LGBT rahastamine hasartmängumaskust ei tohi enam jätkuda ja eelmise aasta raha tuleb tagasi nõuda. Teine kiri läks Riigi Tugiteenuste Keskusele, kes on sisuliselt ülekandeid tegev riigikassa.

Helme hinnangul tuleb hasartmängumaksu seadusega vastuolus olevalt niinimetatud võrdsete võimaluste edendamiseks mõeldud projektideks eraldatud raha tagasi nõuda ning ühtlasi tuleb alustada distsiplinaarmenetlust, et tuvastada kes on sellise ebaseadusliku rahakasutuse eest vastutav.

Helme viitab oma kirjas riigieelarve seaduse paragrahvile 53, mis sätestab, et ministeeriumi valitsemisalal on õigus kasutada riigieelarve vahendeid sihtotstarbeliselt ja ainult siis, kui vastavad vahendid on eelarves ette nähtud.

Ka toob ta esile riigieelarve seaduse paragrahvis 56 sätestatud põhimõtte, mille kohaselt on riigieelarvega kindlaks määratud vahendite jaotust ministeeriumide valitsemisalade, tulemusvaldkondade ja programmide vahel võimalik muuta vaid riigieelarve muutmisega või lisaeelarvega.

Helme rõhutab, et riigieelarve seaduse paragrahvi 60 lõike 1 kohaselt on riigiasutusel õigus võtta kohustusi ainult siis, kui talle on riigieelarves või selle alusel kinnitatud eelarves kohustuse täitmiseks vahendid ette nähtud ning sama paragrahvi teine lõige keelab riigiasutustustel võtta riigile võlakohustusi ja teha annetusi.

Rahandusminister juhib tähelepanu tõigale, et Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 49 kohaselt peab minister valvama eelarve täpse ja otstarbeka täitmise üle ning kontrollima asutuste eelarve täitmist, tehes vajadusel ettekirjutusi eelarvevahendite kasutamiseks.

Riigieelarve seaduse paragrahvi 76 ja Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 49 kohaselt vastutab just minister ministeeriumi juhina finantskontrollisüsteemi toimimise eest, mis peab tagama riigieelarve vahendite säästliku, tõhusa, mõjusa, õiguspärase ja läbipaistva kasutamise. Nimetatud Vabariigi Valitsuse seadus annab ministrile õiguse teostada teenistusjärelevalvet ministeeriumi ametnike otsuste ja tegevuse üle.

Kuna Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 65 kohaselt on rahandusministeeriumi valitsemisalas riigi eelarvepoliitika kavandamine ja elluviimine ning riigieelarve seaduse paragrahvi 75 kohaselt, on rahandusministeeriumi kohustus jälgida riigieelarve täitmist, esitab Helme sotsiaalministeeriumile neli palvet:

*korrigeerida 2019. aasta eelarve täitmist vabastades hasartmängumaksust laekuva tulu arvelt eelarvet Riigikontrolli poolt viidatud mitte sihtotstarbeliselt eraldatud projektitoetuste ulatuses ning kajastada täitmine vastavalt riigieelarves selleks ette nähtud eelarves;

*viia läbi teenistuslik järelevalve, et selgitada välja, mis asjaoludel ja kelle süül on eelarvedistsipliini rikkumine aset leidnud ning tagada, et rikkumine koheselt lõpetataks;

*astuda samme ebaseaduslikult väljamakstud toetuste tagasinõudmiseks ning toetuste saajatega riigieelarve seaduse § 53 lg 7 kohaselt sõlmitud lepingute ülesütlemiseks või tühistamiseks;

*peatada viivitamatult ebaõigete väljamaksete tegemine ning 2020. aasta eelarves vastavad toetused kohe õigesti kajastada.

Ühtlasi palub Helme teavitada ennast kui rahandusministrit esimesel võimalusel sotsiaalministeeriumi otsustest ja tegevustest käesolevas kirjas viidatud probleemi lahendmisel.

Eelnevaga paralleelselt pöördus rahandusminister kirjaga ka Riigi Tugiteenuste Keskuse poole, paludes sotsiaalministeeriumile saadetud kirjast tulenevalt peatada viivitamatult väljamaksed riigieelarvest sotsiaalministrile saadetud kirjas nimetatud projektitoetustele.

Kommentaarid

13 commentsOn Sotsiaalministeerium vilistab Martin Helme nõudmistele ja seob seksuaalvähemuste teema vaimse tervisega

 • Avatar

  sotsiaalministeerium seob muu hulgas seksuaal- ja soovähemuste teemalise teavituse vaimse tervisega!?
  Hurraa, kõige kõrgemal tasemel on tunnistatud, et omasooiharus ja muud väärakused on vaimset laadi haigus!!!
  Vaimne haigus muidugi omasooiharus ka tegelikkuses ongi!
  Seega on vaja selliseid vaimseid kõrvalekaldeid ka ravida. Nagu ka teiste haiguste puhulgi toimib ravi tulemuslikult ainult eeldusel, et ravitav ise soovib vaimsest taandarengust terveneda!

 • Avatar
  Margus Peterson

  äi põle ullu miskit, kallid kaaskommijad. põle halba ilma hääta. sest mis on päev ilma ööta või valge ilma mustata? jne.
  sotsminn kiigetanniga eesotsas saatis kaks sõnumit. esiteks: tunnistas soosandid pääst pehmeteks. kas ka ihuliselt – ootame
  ära. mida need omakorda keelduvad tunnistamast. teisisõnu – soosantidele keerati korralik käru “omade” poolt. teiseks:
  seadused on ülelaskmiseks. kõrges kaares. iseäranis nende poolt, kes peaks nende täitmisel musternäidiseks olema. helme
  martinile igatahes jõudu ja jaksu! ja vot siit koorub välja paras päävalu – ah et kiigetann ja sotsminn tahavad soosantidele
  nenda “võlad andestada”?! mis sääl ikke – andku menna. aga kui ma keeraks paraja krutski ja pärast ütleks: ah, kirjutage
  korstnasse! sest eeskuju – olgu see hää või halb – tikub ikke nakkav olema. ja veikest ajugimnastikat ei saa keegi mulle
  keelata.

 • Avatar

  On KAKS HOMONDUSE INIMESI: 1. kaasasündinud hälve ( 0.1% sündinutel) 2. omandatud hälve, kusjuures neile meeldib harrastada bi-seksuaalset käitumist.
  Paljudele naistele on tülgastav teada, et nende pere isa harrastab sexi meestega.
  Lugematu arv teaduslikke uurimutöid kinnitavad homoinimesi VAIMSE HÄLBEGA. Nüüd siis kinniatb seda ka Sotsiaalministeerium.
  Miks neile raha jagada- ehitame neile, kes soovivad paraneda, korraliku haigla, kus neid aidata.
  Ja neid kes, ei soovi hälbest vabaneda, elagu oma rahakoti toel, NAGU KÕIK TEISED ELANIKUD, ILMA SELLISE HÄLBETA!

 • Avatar
  uskumatu lugu

  Kui nii, siis on küll viimane aeg KE-ga pidu lõpetada. Kui ikka Ratas karvapea korrale kutsuks, oleks õiglus jalul, aga ei, Reps vahib ka suu lahti Kiige otsa-kõik on korras.EKRE üksinda ei suuda iial riigis korda luua, kui ebatervetel enamus on ja seadused nendele ei kehti. Ei saa aru Isamaast, miks need vaikivad, eriti Aeg, kas tema pooldab ka seadusetust….

 • Avatar

  Ebaterve isend on pandud ministriks…selleks ta ju ennast nüüd tituleeris.Tule taevas appi, kogu sotsministeerium koosnebki poolemeelsetest, kes Eesti seadustest aru ei saa ega täida, kuhu me jõudnud oleme 30 aastaga.

 • Avatar

  Miks nüüd UMBUSALDUST ei algatata Tanel Kiige osas?!? Kes on Tanel Kiige seljatagune et ta nii käitub? Kas sellest saabki järeldada ka uuesti et mis on Keskerakonna seisukoht?

  Jah, milleks peakski Eestisse tulema eesti rahvas tagasi kui selliseid lolluseid tehakse Eestis ja veel enam – OMA rahvas süüakse välja!

 • Avatar
  Elmer Hill

  Eile, enne kui siin see sots(-ide) ministeeriumi allumatuse jutt ilmus, kirjutasin ma teise artikli juures nii, avaldan selle uuesti:
  Paar viimast uudist:
  1.Sotsiaalministeerium ei kavatse täita Martin Helme nõudmist homoorganisatsioonide rahastamine lõpetada.
  2.Valitsus võttis vastu otsuse “väheväärtusliku”metsaga Narva elektrijaamasid kütta.

  Järeldus 1.Sotsministeerium ja homominister sülitavad seaduserikkumise peale ja paiskavad rahva raha ka edasi pederastidele.Ootan M.Helme ja EKRE reageeringut.
  Järeldus 2.Brüssel keelas põlevkivi kasutamise energia tootmiseks ära ning vene odav elekter meie poliithulludele ei sobi.Nii et topime oma niigi laastatud metsa ka ahju.
  Aitäh teile, EKRE!Kui te sellega kuidagi toime ei tule, siis pole sellist valitsust vaja ning teid sellisesse valitsusse.Las siis KE homod ja looduse hävitajad trambivad kõige peal, mis rahvale ja maale väärtuslik on.
  Tuleb hakata uurima roheliste programmi.
  EKRE, kas te saate aru, et petate paljusid oma valijaid, eriti metsa kaitsmise teemal.Metsa küsimuses olete vait nagu litsakas abielunaine pärast petuakti, v.a.üks hale RMK-d kaitsev paskvill Sm.Ernitsa näpuotstest või rahakotist-peast ei saanud selline sõnnik ju tulla.
  Kui M.Helme võitlusele homoministeeriumiga ka järgneb positiivne tulemus, ootavad paljud teie selget otsust metsa kaitsmiseks ja elektri tootmise (küllap seda juba ka tehakse)lõpetamiseks metsa arvel.
  Mis puutub reil peldikut, siis teie vaikimine võib olla ka mõistetav: ootate, kuni projekt ise läbi kukub , kuna EL-l pole selleks jandiks raha.Aga kui on, mida teete, kas vahite pealt, kuida Eestimaa lõhestatakse, hävitatakse mets ja sood ja rabad ning tühjendatakse liiva-ning kruusakarjäärid, rääkimata peldiktee ette jäävate eesti majapidamiste hävitamisest-loomade elu uppikeeramisest pole mõtet rääkidagi.
  Ning e-valimiste suurte lubaduste täitmist ootame ka.Näis, kohalikud valimised on peagi, siis on näha, kuidas roigased, sardellid ja kakad endale selle pettusega hääli roobitsevad-või ei?

 • Avatar

  Maskid hakkavad langema – see näitab ilusti kes on kes ja kes soovib RAHVALE head kes seda orjastada läbi destruktiivsete ideoloogiate.
  Selline võitlus käib mitte juba üks sajand – vaadake ja tutvuge kes ja mis jõud on selle invasiooni taga.
  https://concen.org/content/europa-last-battle-2017 ja https://www.apollo.ee/salajane-migratsiooniplaan.html

  Ja kordan seisukohta, et sotsmin ja haridus min tuleb liita uueks asutuseks ja sellest summast 2/3 minema saata.
  Hetkel on need asutused kapipervertide ja rahvuse hävitajate kasvuhoone.

 • Avatar

  Kui homoseksuaalsust määratletakse haigusena siis selle haiguse ravi soodustamine on ju igati õigustatud. Kui selle haiguse nakkuslikku (ideoloogilist) levikut aga soodustatakse siis on ilmselgelt tegemist kuriteoga. Vastuolu ministeeriumite vahel peaks lahendama õiguskantsler.

 • Avatar
  uskmatu-toomas

  Miks need kes magamistoas kasutavad urruauku peavad toetust saama aga traditsioonilised seksijad ei saa? Kus siin on võrdsus ?

 • Avatar
 • Avatar

  Kõigepealt tuleb meietunne ja alles siis seadus.

Kommentaarid on keelatud

Mobile Sliding Menu

Uute Uudiste väljaandja on Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Uued Uudised peavad oluliseks sõnavabadust. See tähendab, et Uutes Uudistes avaldatud seisukohad ei pruugi ühtida Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna seisukohtadega.
Kontakt: info@uueduudised.ee | Kasutamistingimused