Korralagedusest Spandau politseiakadeemias

GERMANY-CRIME-POLITICS-SECURITY

Berliinis asuva Spandau politseiakadeemia õppejõud kurdab oma anonüümses lindistuses avalikkusele, et sealses politseiakadeemias lokkab korralagedus ja kultuurikonflikt. Sisserändaja taustaga politseikooli õpilased näitavad õppegrupis üles viha, vägivalda ja õppetööst keeldumist.

“Ma ei ole politseikoolis õpetamise ajal midagi taolist varem kogenud,” ütleb õppejõud! “Auditoorium näeb tihti välja nagu tõeline sigala. Pooleldi araablastest ja türklastest koosnevas õppegrupis käituvad tulevased politseiametnikud jultunult ja häbematult! Nad ei hiilga nutikusega, ei mõista selgelt saksa keeles kõnelda ja ähvardavad oma sakslastest kaasõpilasi vägivallaga.” Temal kui õppejõul on mure Saksamaa politsei tuleviku pärast, sest taolised ametnikud tooksid tulevikus kaasa üksnes degradeerunud ja korrumpeerunud poitsei!

Politsei pressiesindaja Thomas Neuendorfi sõnul uuritakse, mis täpselt akadeemias toimub ja millised ebakõlad seal tekkinud on. “Kuigi kriitika on tõene, ei ole õppejõu poolt esitatavad kaebused mõistlikult ette kantud ja on oma toonilt ning vormilt liiga emotsionaalsed! Õppejõud oleks pidanud koheselt ühendust võtma oma kõrgemal seisva kolleegiga. Antud õppejõuga on olukorrast räägitud ja kõnelus oli väga asjalik. Samuti selgus, et mõned politseiakadeemias õppivad õppurid olevat ka ise kuritegusid toime pannud. Sellistel õppuritel ei ole akadeemias kohta! Õppejõu esitatud andmed kontrollitakse üle ja kui vaja, siis võetakse abinõud tarvitusele. Akadeemias ei ole kohta häbematusel ja distsiplineerimatusel. Meil on vaja õppureid, kes oskavad nii õppejõudude kui ka kaasõpilastega viisakalt suhelda!”

Politseiakadeemia ülesanne on õpilasi sotsialiseerida nii, et nad oskaksid distsiplineeritult, viisakalt ja lugupidavalt suhelda nii omavahel kui ka õppejõududega, samuti hilisemas töös inimestega tänaval,  nentis politseipresident Klaus Kandt.

Saksa Politseiühing on küll kuulnud akadeemias esinevatest probleemidest, kuid keegi otseselt nende poole abipalvega pöördunud ei ole. Aastas õpetatakse akadeemias välja ligi 1200 uut politseinikku. Politseiakadeemia on nimetanud oma eesmärgina tuua politseisse oma ala parimad lõpetajad, kellel on olemas vajalik keele- ja kultuuriline kompetents. Kellel see puudub, ei saa kuuluda ka politsei ridadesse.

Allikas: epochtimes.de

Foto:Scanpix – Illustreeriv

Kommentaarid