Väärt raamat vabadussõjalaste lämmatamisest ning Pätsu diktaatorlikust riigipöördest

Kaarel Robert Pusta- Kirjad kinnisest majast

Riigikogu Vabadussõjalaste toetusrühma initsiatiivil ilmus hiljuti suurepärane teos, mis heidab valgust tumedatele laikudele Eesti ajaloos ja uurib mis siis ikkagi toimus tol saatuslikul 1934 aastal kui Päts tegi riigipöörde ja hävitas Eesti demokraatia.

Eesti teeneka diplomaadi Kaarel Robert Pusta vanglapäevik “Kirjad kinnisest majast” annab panoraamse ja detailse ülevaate ajast, kui Päts laskis oma võimu kindlustamiseks vahistada ja pikkadeks aastateks sunnitööle mõista paljud Eesti Vabadussõjas iseseisvuse eest võidelnud mehed.

Riigipöörde käigus õiendati arveid isegi nendega, kellel polnud vabadussõjalaste liikumisega vähimatki pistmist. Ka Kaarel Robert Pusta arreteeriti ilmsüütuna ja tema karjäär hävitati. Ilmselt sai Pustale saatuslikuks pikk vastasseis kindral Johan Laidoneriga, kellest Päts tegi riigipöörde käigus Kaitsevägede ülemjuhataja.

Üks Riigikogu toetusrühma aktivistidest, EKRE Riigikogu fraktsiooni liige, Henn Põlluaas, ütleb raamatu eessõnas, et kahjuks leidub tänases Eestiski palju neid, kes püüavad vabadussõjalastele omistatud väära kuvandit endiselt üleval hoida. “Seoses Eesti Vabariigi 100. juubeliaastaga on riigikogul aeg heastada kunagine ülekohus ja taastada vabadussõjalaste au ja hea nimi. Loodan, et Pusta mälestuste uustrükk aitab sellele kaasa.”

Esimest korda ilmus raamat teatavasti 1966 aastal Stockholmis paguluses. Henn Põlluaas esitleb raamatut ja räägib vabadussõjalaste saatusest ning võimalikust rehabiliteerimisest 26. aprillil EKRE Tallinna Konservatiivide klubis.

Kommentaarid