Mõtlemapanevad videod — kuidas põlevkivikaevandus läheneb teie kodule ja läheb alt läbi

Põlevkivikaevandus

Tänasest on kõigile huvilistele vaatamiseks kaks uut videot põlevkivi kaevandamise mõjude kohta Ida-Virumaal, mis on tõsiselt häirivad.

Maailmaharidusliku SAME World projekti toel valminud videod viivad vaataja Kohtla-Nõmme kanti ning Pagari külla, kus kohalikud elanikud Imre ja Kairi räägivad põlevkivi kaevandamise mõjudest nende elule ja piirkonnale.

Need on mõtlemapanevad lood sellest, kuidas kõuemürinana kostev lõhkamismüra on osa igapäevaelust, kuidas elumaja ja hoovi all olev maa kaevandatakse tühjaks, vaatamata lubadusele maja alla niinimetatud tervikud jätta.

Paljud põlevkivi kaevandamisega seotud muutused tekivad pika aja jooksul – maapinna vajumine ja varingud ei teki üldjuhul kaevandamise ajal või vahetult peal kaevandamist, vaid mitmeid aastakümneid hiljem. Videod on mõeldud nii laiale vaatajaskonnale kaasa mõtlemiseks kui ka koolis õppetöös kasutamiseks, näiteks keskkonnaõigluse alase diskussiooni algatamiseks.

Märtsikuus lõppeva maailmaharidusliku projekti SAME World keskseteks teemadeks on kliimamuutused, keskkonnaõiglus ja -ränne. Põlevkivi kaevandamine Eestis on seotud kõigi nimetatud teemadega.

„Eestis pole mõiste keskkonnaõiglus kuigi levinud ning see, kuidas keskkonnamõjud meie endi, inimeste vahel jaotuvad, jääb tihti tahaplaanile. Ida-Virumaa elanikud maksavad meie kõigi poolt kasutatava energia eest väga kõrget hinda. Loodetavasti aitavad need kaks lühikest videolugu teemat lähemale tuua,“ rääkis projektijuht Margit Säre.

MTÜ Peipsi Koostöö Keskus annab teada, et mõlemad lood põlevkivi kaevandamise mõjudest on vaadatavad YouTubest.

Kairi Lugu

https://youtu.be/MGq4kHqlH64

Imre lugu

https://youtu.be/26cpskMoneM

 

Kommentaarid