Sotsialistlik multikulti utoopia Euroopas

Multicultural Utopia

Põlvkonnad, kes on elanud nõukogude okupatsiooni ajal, mäletavad veel selgelt, kuidas multukulti kultus oli osaks kommunistlikkust utoopiast. Noored vajavad aga väikest selgitust.

Nõukogude Liidus propageeriti püsivat suurt “rahvaste sõpruse” ideaali, mille analoogiks võib pidada ka lääneühiskonnas ühe enam peale surutavat multikulti ideed, mis on omandanud lausa kultuslikud mõõtmed. Euroliit hakkab aina enam omandama endise NSV Liidu tegu ja nägu.

Praktikas aga tähendab see hoopis kultuuride hävitamist ja asendamist pseudokultuuriga, mille sees püütakse hävitada kõik isiksuseks olemise alged – inimene on kõigest paar töökäsi keda vabalt liigutatakse üle piiride ja ühest kohast teise, nii kuidas on mugav ja kasulik euroliidu võimuritele ja suurkorporatsioonidele.

Paraku toetavad seda utoopiat paljud Euroopa sotsid ja liberaalid ning peavoolustunud nn pseudo- või vabakonservatiivid. Erandiks pole ka Eesti poliitilised parteid, iseäranis sotsid.

Kommentaarid