Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

Ennast suureks puhunud Venemaa naaberriik

19.01.2023
Kaja Kallas
© UU

Väljapoolt paistab Eesti suurena. Tegelikult on elanikke 1,3 miljonit ja pindala 45 000 ruutkilomeetrit, kus liberaalne valitsus tegutseb diktatuurirežiimil.

Kaja Kallase juhitav valitsus teeb kõik selleks, et suukorvistada oponente, kelleks on Eesti ühiskonnas tugevalt pead tõstnud konservatiivid. Eesti elanikud on hakanud lõpuks aru saama, et pikalt Kaja Kallase juhtimisel valitsenud Reformierakond on muutnud Eesti sisuliselt Euroopa Liidu käpikuks ning Reformierakond ei teeni ei riiki ega rahvast.

Selleks, et oma võimu kindlustada, ei pea Kaja Kallase juhitav Reformierakond väidetavalt paljuks valimistulemusi võltsida e-hääletamise näol ja istutada omad inimesi riigi kõrgematesse jõu- ja julgeoleku struktuuridesse, et vajadusel kinni mätsida oma sigadusi, ning suruda läbi just Reformierakonnale kasulikke seadusid. Kohtusüsteem, prokuratuur ja politsei ning peavoolumeedia on liberaalse Reformierakonna käpa all. Sisuliselt on kehtestatud riigis “vaikiv ajastu”. Selle tõestuseks tooksin välja mõned silmapaistvamad artiklid konservatiivide uudisteportaalist www.uueduudised.ee, kuna Eesti peavoolumeediast objektiivseid näiteid on pea võimatu leida.

09.02.2022
“Henn Põlluaas: Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson käis Moskvas Eesti riiki reetmas”

Samal ajal kui me seisame Ukraina territoriaalse terviklikkuse eest ning nõuame NATO-lt, USA-lt ja Euroopa riikidelt üksmeelt seista vastu Kremli nõudmistele ja väljapressimistele, käivad Reformierakonna poliitikud meid Moskvas maha müümas. Ja seda vahetult peale 2. veebruaril tähistatud Tartu Rahu 102. aastapäeva.
Reformierakonna juhatuse liige, Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtus Moskvas Vene Föderatsiooninõukogu väliskomisjoni juhi Grigori Karassiniga (endine asevälisminister), kellega arutas loobumist Eestile kuuluvatest Tartu rahulepinguga kuuluvatest aladest.
Meenutagem, et seesama isik kaitses 2008. aastal Venemaa agressiooni Gruusia vastu ja nimetas „küüniliseks, arusaamatuks ja ebaloogiliseks“ Balti riikide ja Poola avaldust, milles tauniti Venemaa tegevust. Samuti on ta ähvardanud Ukrainat oma territoriaalse terviklikkuse kaitsmise eest relvajõul, väitnud, et Kremli kaasmaalaste poliitikal ei ole midagi pistmist nn viienda kolonni tekitamise ega selle ärakasutamisega jne.
Väliskomisjon nõustus Mihkelsoni lähetusega Moskvasse osalemaks Eesti saatkonnas toimuval üliõpilaste ümarlaual, et selgitada neile käimasoleva kriisi olemust ja selle põhjusi. Samuti kohtumiseks tagakiusatud Memoriaali ja võimalusel ka opositsiooni liikmetega.
Mitte keegi ei andnud talle mandaati kohtuda Vene Föderatsiooninõukogu väliskomisjoni juhi Grigori Karassiniga, ammugi tõstatada Eesti-Vene piirilepingu teemat, kinnitada Eesti valmisolekut selle sõlmimiseks ning loobumiseks okupeeritud ja annekteeritud Petserimaast ja Narva tagustest aladest. Mihkelson ei küsinud selleks mandaati, piirilepingu teema ei olnud väliskomisjonis isegi mitte arutusel.
Mihkelsoni lömitamine Kremli ees, arutu soov anda agressorile vabatahtlikult ja tasuta ära
Saaremaa suurune maa-ala on absurdne ja mõistusevastane. Eriti tänase olukorras, kus Kreml ähvardab vallandada suur sõda Euroopas ja on korduvalt väljendanud oma vaenulikkust Eesti suhtes. Samasuguse kollaborantliku ja Kremli huvides oleva ettepanekuga on juba varem välja tulnud ka välisminister Liimets ja peaminister Kaja Kallas.
Marko Mihkelsoni ei käinud Moskvas visiidil mitte eraisikuna, vaid kui väliskomisjoni esimees. Tema poolt omavoliliselt esitatud üleskutse Vene Duuma Väliskomisjoni esimehele ja väljendatud valmisolek piirilepingu ratifitseerimiseks kahjustab Eesti riiklike ja rahvuslikke huve ning diskrediteerib ka Riigikogu kui sellist. Vähe sellest, et me ei näe koalitsiooni poliitikute poolt vähimatki soovi seista Eesti territoriaalse terviklikkuse ees, sätestab karistusseadustik, et igasugune Eesti territoriaalse terviklikkuse vastu suunatud tegevus on võrdväärne riigireetmisega.
Meid Moskvas maha müümas käinud väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson peab astuma tagasi. Ja loomulikult ka kogu silmakirjalik ja Kremli huve esindav valitsus.

11.05.2022
“Korruptsioonivalitsus õigustab oma nime: haridusminister Kersna kuritegu olevat sooritatud õilsatel eesmärkidel”

Reformierakonna valitsemise ajal kaugeneb Eesti suurte sammudega õigusriigist, sest
oravapoliitikute arvates õigustab väidetav vajadus haridusminister Kersna seadusrikkumisi, mille eest näeb karistusseadustik ette karme karistusi.
Kolmapäevases Riigikogu infotunnis esitas EKRE saadik Kert Kingo järgmised faktid: “Minister Kersna sõlmis eelmise aasta oktoobrikuus osaühinguga Selfdiagnostics summale 5,1 miljonit eurot kiirtestide soetamise, ilma et oleks ühegi teise ettevõtte poole pöördunud. Sellist tegevust nad nimetasid ise välja kuulutamata läbirääkimistega riigihankeks. Umbes kuu aega hiljem soetati n-ö raamlepingu alusel kiirteste osaühingult Medesto Logistics summas 2,4 miljonit eurot. Kas ka seda nimetati välja kuulutamata läbirääkimistega hankemenetluseks ehk seaduslikku hanget ei korraldatud. Selle aasta jaanuaris laiendas minister raamlepingut ehk suurendas summat osaühingult ja soetas tellis osaühingult Medesto Logistics uuesti teste, seekord summas 1,2 miljonit eurot. Kõigi eelnimetatud tehingutega tegelikult rikuti riigihangete seadust.
Karistusseadustiku § 300 sätestab karistused riigihangete teostamise nõuete rikkumise puhul ja selle kohaselt on riigihankemenetluse nõuete rikkumise eest menetluses osalejale eelise andmise eesmärgil, samuti seaduse kohaselt nõutavat riigihankemenetlust korraldamata hankelepingu sõlmimise eest eelise andmise eesmärgil karistusena ette nähtud rahaline karistus või kuni viieaastane vangistus.”
Kert Kingo küsis: “Arvestades, et te ise olete ju ka advokaat ja juriidilise haridusega, te teate, et seadused kehtivad igal ajal, sõltumata olukorrast ja mitte valikuliselt. Kuna vastavalt põhiseaduse §- le 93 esindab peaminister Vabariigi Valitsust ja juhib selle tegevust, siis küsin: kas te teete minister Kersna süülise tegevuse kohta uurimiskomisjonile avalduse? Kuna on oodata teadet haridus- ja teadusminister Liina Kersna tagasiastumisest?”
Juriidilise haridusega peaminister Kaja Kallas usub siiski, et eesmärk pühitseb abinõu ja sel juhul pole vaja seadusi järgida.
“Tänu Haridus- ja Teadusministeeriumi kiirele tegutsemisele said koolid peale koolivaheaega kiirtestid, mis tuvastasid esimesel nädalal üle tuhande võimaliku viirusekandja. Vastasel juhul oleksid koolid tulnud suunata distantsõppele. Me teame seda, et distantsõpe on mõjunud lastele väga rusuvalt, samuti on ta mõjunud raskelt tegelikult vanematele. Tänu testimisele said nii koolid kui ka huviharidus olla maksimaalselt avatud ka läbi erinevate viiruslainete, sellepärast et pidevalt lapsi testiti kodudes kiirtestidega, mis koolidest anti kaasa, kolm korda nädalas, kaks korda nädalas. Sellel on oluline mõju nii laste vaimsele tervisele kui ka õpitulemustele. Tänu sellele testimisele said ennast turvaliselt tunda nii õpetajad kui ka õpilased ja lapsevanemad. Haiged lapsed jäävad koju. Väga palju oli tõesti sellist olukorda, kus lapsel ei olnud mingeid sümptomeid, aga ometi ta seda viirust kandis. Kui ta jäi koju, siis ta ei andnud seda viirust omakorda edasi.
Haridus- ja teadusministeerium ja minister tegutsesid piiratud ajaruumis, heas usus, et täidetakse kehtivat õiguskorda, ja eesmärgiga, et haridus oleks turvaliselt avatud kõigile ka peale koolivaheaega. Nii et tõesti, tagantjärgi on väga hea kõike hinnata, aga sellel hetkel, kui sa seal olukorras oled, siis kaalul oli see, et koolid lähevad kinni, lapsed lähevad jälle distantsõppele või siis see, et me saame kiirtestidega tegelikult haiged lapsed või viirust kandvad lapsed võimalikult kiiresti välja selekteerida ja koolid saavad olla turvaliselt lahti,” teatas Kaja Kallas.

Seega siis võib rahapesuerakonna peaministri arvates laste ja kooli nimel teha ka
kriminaalkuritegusid, mille eest on seaduses ette nähtud ka vanglakaristus. Kuivõrd aga
reformierakond ja Kaja Kallas moodustas enam kui aasta eest oma valitsuse värskelt
korruptsioonisüüdistuse saanud erakonnaga, siis pole imestada, et kuritegude õigustamine jätkub ja korruptsioon on saanud sellele koalitsioonile loomulikuks.
Kui minister ei pea seadustest kinni, siis pole mõtet seda ka ühiskonnalt oodata.

28.10.2022
“Meedia: reformierakondlane Marko Mihkelson tegi lapseealisest alastifotosid”

Meedia tegi avalikuks, et riigikogu saadik, väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson
(Reformierakond) tegi mõne aasta eest lapseealisest alastifotosid. Postimees kirjutas, et Mihkelson tegi lapseealisest alasti või napis riietuses pilte.
“Näha oma väikesest lapsest niisuguseid fotosid – selleks ei valmista ükski lapsevanem end ette ega kavanda, mis ta teeks, juhul kui näeks,” ütles vandeadvokaat Maria Mägi-Rohtmets, kelle kliendi hagi Mihkelsoni vastu kohtus menetleti. Samas oli üks lapse vanematest fotode tegemisest teadlik ja sellega nõus.
Ometi Marko Mihkelsoni suhtes kriminaalmenetlust ei algatatud, tegemist oli tsiviilküsimusega. Kõik asjakohased menetlused on olnud kinnised ja Mihkelson ise ajakirjandusele kommentaaride andmisest keeldus. Mägi-Rohtmets lisas, et kohtumenetlus on lõppenud ja ta ei saa täpselt öelda, mis lahenduseks sai. Postimehele teadaolevalt lepiti kokku, et alaealisi lapsi Mihkelson enam sellisena pildistada ei tohi. Asjaga tegelenud ametid ei leidnud, et Mihkelson oleks tahtlikult valmistanud lapsest erootilist või
pornograafilist teost. Pigem olevat riigikogulase pildid tehtud eksimuses, mänguhoos. Postimehele teadaolevalt ei ole tuvastatud ka seksuaalset väärkohtlemist ega muud kriminaalset tegu. Marko Mihkelson kuulus 2001. aastast erakonda Res Publica ning seejärel erakonda Isamaa ja Res Publica Liit. 26. juunil 2017 teatas ta, et lahkub erakonnast. 4. septembril 2018 astus ta Reformierakonda.
1990-ndatel, juba enne poliitikasse tulemist, oli ta Postimehe korrespondent Moskvas, hiljem Balti Venemaa Uurimise Keskuse direktor.
Mihkelson kirjutas hiljem sotsiaalmeedias, et tegemist on manipulatsiooniga, mis “puudutab sassis peresuhteid kõige räpasemas vormis” ja meediale on lekitatud ema tehtud fotosid lapsest.

 

Konservatiivne Mõtiskleja, eestieest.com