Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

Reformierakond tõestas taas, et on vastu igale algatusele, mis tõstaks Eesti kaitsevõimet

12.01.2023
Reformierakond rõõmustas taas Putinit – tema sõdureid miiniväljadega takistama ei hakata.
© Scanpix

Neljapäeval arutati Riigikogus Eesti võimalikku oma kaitse huvides loobumist maamiine keelustavast konventsioonist ja nagu ikka, lõpetas Reformierakond jällegi ühe võimaluse Eestit efektiivsemalt kaitsta, kuigi isegi üks nende sõjaväelane, Ants Laaneots, oli vastava eelnõu üks algatajatest.

Riigikogu lükkas neljapäeval esimesel lugemisel tagasi eelnõu, mille eesmärk oli, et Eesti väljuks Ottawa konventsioonist, mis keelab kasutada, varuda, toota ja üle anda jalaväemiine ning nõuab nende hävitamist.

Ettepaneku eelnõu tagasi lükata tegi Reformierakonna fraktsioon. Ettepaneku poolt hääletas 30 riigikogu liiget, vastu oli 21 ning eelnõu langes menetlusest välja.

Eelnõu seletuskirjas öeldakse, et Ottawa konventsiooni nõuetest kinnipidamine ei ole enam Eesti rahvuslikes huvides ning see nõrgendab meie kaitsevõimet. Seletuskirjas seisab, et Eesti on praeguses uues olukorras sunnitud tegema kõik endast oleneva, et sõjalist riigikaitset tugevdada. Samuti ei saa Eesti lubada, et sõja korral võiksid teised, Ottawa konventsiooniga liitumisest hoidunud riigid, Eesti territooriumil jalaväemiine kasutada – Venemaa pole sellega ühinenud ja kasutab neid miine aktiivselt ka Ukraina sõjas.

Oma põhjalikus ettekandes põhjendas EKRE saadik, reservkolonelleitnant Leo Kunnas täiesti objektiivselt, miks Eestil oleks vaja Ottawa konventsioonist väljuda. See konventsioon võeti vastu inimlikest kaalutlustest, et säästa tsiviilelanikkonda, kuid vahepeal on muutunud nii sõjalised momendid kui ka on konventsioon muutunud ühekülgseks, sest suuremad sõjaliselt aktiivsed riigid, sealhulgas USA ja Venemaa, pole konventsiooniga ühinenud.

Kuigi eelnõu vastased on väitnud, et maamiinide lubatavus Eestile midagi ei annaks, on tegelikkus vastupidine (tõestatud ka Ukraina sõjas) – kuna Eesti kaitsevägi peab vastast tõrjuma kuni liitlaste saabumiseni, oleks maamiinide kasutamine kohtades, kus Eesti kaitsjatel napib elav- ja tulejõudu, väga efektiivne. Aga kõigest sellest rääkis Leo Kunnas oma ettekandes, toonitades, et Eesti peab ära kasutama viimse kui võimaluse oma maa kaitsmiseks, ja maamiinid on seda – ka kaitseliitlastel on olemas väljaõpe miinide kasutamiseks.

Tähelepanuväärne aga on see, et Reformierakond tõrjus taas ühe võimaluse Eestit efektiivsemalt kaitsta, nagu päev varem hävitas võimaluse luua sõjakohtud – kõik, mida poliitoravad teevad, õõnestab Eesti kaitsevõimet ja on kasuks Putinile. Kõigi kaitsealgatuste tõrjumine on Reformierakonnal lausa veres, mis paneb küsima, kelle huvides see erakond tegutseb. Isegi see, mida nad on olnud sunnitud ära tegema (keskmaa õhutõrje), on pika ajalise vinnaga, ulatudes tulemusteni mitmete aastate pärast.

Uued Uudised

Loe ka Leo Kunnas: Ottawa konventsioonist kinnipidamine pole enam Eesti huvides, sest Venemaa kasutab sõjas jalaväemiine aktiivselt ja Alar Laneman: sõjaolukorras võib just miinide olemasolu või puudumine otsustavaks osutuda