Pidamata jäänud kõne: seda oleks rääkinud Ungari justiitsminister Judit Varga Euroopa Parlamendis

Maailm,
©EPA/Scanpix
Ungari justiitsminister Judit Varga.

Euroopa Parlament keelas Ungari justiitsministril osaleda pandeemia tagajärgedega tegeleva peaminister Viktor Orbani asemel tema riiki puudutavas arutelus. Järgnevalt minister Judit Varga kõne ametlik ärakiri, millega ta oleks Euroopa Parlamendi ees esinenud.

“Lugupeetud juhataja, lugupeetud proua asepresident!

Lugupeetud riigisekretär, head Euroopa Parlamendi liikmed!

Euroopa Liit seisab silmitsi oma ajaloo suurima kriisiga. Koroonaviiruse pandeemia ohustab otseselt meie kodanike elu ja tervist. Euroopa majanduse šokiga tuleb tegeleda ning tuleb anda vahendid ja ressursid, et Euroopa taas jalule saaks. Peame nüüd kavandama, kuidas oma konkurentsivõimet pikas perspektiivis säilitada ja tugevdada. Varem kasutatud meetodid ja lahendused on ilmselgelt ebaõnnestunud. Kõiki Euroopa riike on sunnitud kehtestama erakorralised meetmed.

Ungari valitsus on võtnud ette kiireid ja tõhusaid meetmeid. Tänu Ungari rahva ohverdustele ja distsipliinile on meil siiani õnnestunud takistada pandeemia jõudmist teiste liikmesriikide sarnaste traagiliste mõõtudeni. Ungari valitsus loob nii palju uusi töökohti, kui viirus hävitab. Meie kodanikud teavad, et ükski ungarlane pole maha jäetud. Selles olukorras loodavad EL kodanikud, nii ungarlased kui ka mitte-ungarlased, et Euroopa Liit toetaks liikmesriike kõigi oma käsutuses olevate vahenditega võitluses nende elu, tervise, töökohtade ja heaolu päästmiseks – ühesõnaga, kõne all on tulevik. Euroopa Parlament ei ole suutnud seda ootust täita. Täna pole Euroopa Parlament lahendus, vaid osa probleemist.

Neid sõnu pole mul kerge öelda. Veetsin selles asutuses (toim. – Euroopa Parlamendis) ligi kümme aastat. Ma tean selle koridore, tean selle protseduure, tean isiklikult paljusid Euroopa Parlamendi liikmeid ja töötajaid. Eelkõige olen aga teadlik Euroopa Parlamendi algsest missioonist: olla demokraatlike arutelude koht, kus saaksime koos kujundada oma mandri tulevikku, austades Euroopa väärtusi ning Euroopa rahvaste mitmekesisust ja identiteeti. Ungari suure poliitilise mõtleja István Bibó sõnul tähendab demokraadiks olemine ennekõike seda, et ärge kartke: ärge kartke teiste arvamust… Kas institutsiooni võib nimetada demokraatlikuks, kui pole ilmne, et ta kuulaks ära ka teise poole?

Euroopa Liit loodi eesmärgiga süvendada solidaarsust Euroopa rahvaste vahel. Kas mõni institutsioon võib end nimetada euroopalikuks, kui ta ründab pandeemiavastase võitluse kõige keerulisemal perioodil ühte liikmesriiki, seab kahtluse alla tema meetmed ja kahjustab seega oma otsuste õiguspärasust? Seda ei kvalifitseeritaks tavamenetluseks isegi vaenlaste seas ja see on ajalooline reetmine Euroopa ühtses perekonnas.

Euroopa Liidu põhiväärtused, sealhulgas õigusriik, on meie ühised väärtused, mis on meile iseenesestmõistetavad. Kas institutsioon saab nimetada ennast õigusriigi valvuriks, kui ta on teinud õigusriigi põhimõttest poliitilise välistamise ja jaotamise vahendi?

Ligi kaks aastat tagasi Sargentini raporti hääletuse ajal rikuti siin Euroopa Parlamendis mitte ainult teie kodukorda, vaid ka ELi aluslepinguid. Täna ei ole Euroopa Liidu liikmesriigil tagatud isegi õigust õiglasele kohtupidamisele. Isegi kontseptuaalsete kohtuasjade halvimal ajaloolisel ajal hoolitseti vähemalt selle eest, et süüdistatav oleks kohtuistungil kohal.

Lugupeetud juhataja!

Lugupeetud liikmed!

Praeguses enneolematus olukorras on liikmesriikidel õigus võtta ette erakorralisi meetmeid oma kodanike kaitsmiseks ja kriisi likvideerimiseks. Erandmeetmed peaksid olema ajutised, vajalikud ja proportsionaalsed ning neid tuleks korrapäraselt üle vaadata. Ungaris kasutusele võetud erakorralised meetmed vastavad täielikult neile põhimõtetele.

Ungari valitsus kuulutas 11. märtsil 2020 välja ohuriigi, et kaitsta oma kodanike tervist ja elu ning stabiliseerida riigi majandust. Ohuriik on erakorraline õiguskord, mis on reguleeritud Ungari põhiseaduses. Põhiseaduse kohaselt kehtivad valitsuse erakorralised õigusaktid viisteist päeva, kui valitsus ei pikenda Rahvuskogu volituse alusel nende kehtivust. Rahvuskogu andis selle loa koroonaviiruse ohjeldamise seaduse vastuvõtmisega.

Volitus ei ole ajaliselt ega sisult piiramatu. Valitsus võib epideemia ja selle kahjulike mõjude ennetamiseks, kontrollimiseks ja likvideerimiseks vajalikus ulatuses ja proportsionaalsuses kasutada oma erakorralisi volitusi. Rahvuskogu võib volituse igal ajal tagasi võtta, isegi enne ohuolukorra lõppemist. Valitsuse erakorralised meetmed kaotavad kehtivuse, kui ohuolukord lõpeb.

Mõni nädal tagasi süüdistasite siin Euroopa Parlamendis Ungari valitsust ekslikult Rahvuskogu istungite peatamises. Mõni päev hiljem hakkasite kritiseerima Rahvuskogu otsuseid, mis ilmselt pidid istungjärgult tulema!

Erinevalt Euroopa Parlamendist on Ungari Rahvuskogu elus ja hea tervise juures! Tegemist on regulaarselt istungjärke korraldava rahvaesindusega, kes kasutab oma kontrollimisõigusi takistusteta. Oma volituste kaitsmiseks ei vaja ta pealesunnitud rahvusvahelist tuge. Rahvuskogu president teavitas sellest oma kirjas Euroopa Parlamendi presidenti. Konstitutsioonikohus ja tavakohus tegutsevad ning nende ülesannete täitmist hõlbustavad olukorrale vastavad menetlusreeglid. Riigiorganite tegevuse põhiseaduslik ja juriidiline kontroll on tagatud.

Ungaris kasutusele võetud erakorralised meetmed pole Euroopa võrdluses ainulaadsed – erandiks on see, et nemad annavad parlamendile põhiseadusliku raamistikuga võrreldes täiendavaid eelisõigusi. Selle väite toetuseks oleme koostanud põhjaliku rahvusvahelise võrdlusanalüüsi, mille oleme varem Euroopa Komisjonile esitanud ja millele on Ungari valitsuse veebisaidil inglise ja ungari keeles juurdepääs. Veelkord tahaksin tänada liikmesriike nende märkuste eest, mis võimaldasid võrdlusel anda täieliku ja täpse pildi Euroopa praktikast. Kutsun lugupidavalt Euroopa Komisjoni üles avalikustama nende võrdlev analüüs, mida on nii mitu korda lubatud,

Lugupeetud juhataja!

Lugupeetud liikmed!

Liikmesriikide võetud erandmeetmed ei tohi seada kahtluse alla põhiõiguste kasutamist. Sellepärast otsustas Ungari erinevalt mitmest teisest liikmesriigist mitte peatada Euroopa inimõiguste konventsiooni ühegi artikli kohaldamist. See kehtib ka sätete kohta, mis tagavad sõnavabaduse.

Ungari valitsuse erakorralised meetmed ei piira meedia tegevust ega mõjuta sõnavabadust. Pandeemia tõhusa kontrolli eeltingimus on objektiivne ja vastutustundlik teave. Võimalus valitsuse tegevust oma temperamendi järgi hinnata või kritiseerida, on demokraatliku õigusriigi, sealhulgas Ungari, jaoks iseenesestmõistetav.

Samal ajal peab Ungari valitsus kokkuleppel Euroopa Komisjoniga oluliseks ka desinformatsiooni vastu tõhusate meetmete võtmist – eriti erandolukorras, näiteks epideemiline olukord. Keegi ei saa tõsiselt väita, et sõnavabadus hõlmab valede tahtlikku levitamist, eriti kui see ohustab tõhusat kaitset pandeemia vastu.

Lugupeetud juhataja!

Lugupeetud liikmed!

Ungari seisab mitu kuud enneolematu kooskõlastatud poliitilise kampaania ja hüsteeria ees. Kaine hääle, objektiivse hinnangu või erapooletu arvamuse leidmiseks on vaja luupi. Sellistes tingimustes nõuab poliitilist julgust, et kinnitada, et Ungari ei ole koroonaviiruse ohjeldamise seaduse vastuvõtmisega rikkunud ELi seadusi. Kasutan võimalust ja avaldan veel kord austust asepresidendile Vĕra Jourovále, kes tegi seda mitmel korral.

Ungari valitsus teeb jätkuvalt kõik endast oleneva, et kaitsta oma kodanike elu, tervist ja heaolu ning aidata teisi riike nende kaitsetöös nii Euroopa Liidu piires kui ka väljaspool.

Kõike, mida me täna ütleme või teeme, hindavad tulevased põlvkonnad selle põhjal, kas see on epideemiat takistanud või aidanud seda ennetada ja Euroopat jalule viia.

Ma usun, et praeguse ümberasustamistegevuse asemel leiab Euroopa Parlament ka võimaluse sellel missioonil piisavat rolli mängida.

Tänan teid tähelepanu eest!”

Loe ka Ungari peaminister Viktor Orbán lükkas europarlamendi debatikutse tagasi

Mobile Sliding Menu

Uute Uudiste väljaandja on Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Uued Uudised peavad oluliseks sõnavabadust. See tähendab, et Uutes Uudistes avaldatud seisukohad ei pruugi ühtida Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna seisukohtadega.
Kontakt: info@uueduudised.ee | Kasutamistingimused